WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2019/2020

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu czytelniczego organizowanego przez Prezydenta Miasta Gdańsk i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy konkursu co miesiąc czytają wyznaczoną książkę z której napiszą test sprawdzający znajomość treści i zrozumienie problematyki lektury.

Lista lektur na wrzesień:

- dla uczniów kl. I – III:

Justyna Bednarek „Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)”

- dla uczniów kl. IV – VI:

Selma Lagerlof „Cudowna podróż”

- dla uczniów kl. VII – VIII

Paweł Beręsewicz „Kiedy chodziłem z Julką Maj” Więcej »

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Po ponad dwumiesięcznej przerwie 2 września 2019 roku punktualnie o godzinie 9-tej społeczność szkolna spotkała się na inauguracji nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor Ewa Stadnicka powitała zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły, a przede wszystkim  uczniów, których zaprosiła do wspólnej nauki. W szczególny sposób przemówiła do pierwszoklasistów przyjmując ich do społeczności uczniowskiej. To ważny dzień w ich życiu, który na długo zostanie we wspomnieniach. Pani Dyrektor przypomniała wszystkim zgromadzonym, że powitanie nowego roku szkolnego nie zawsze było radosne. 1 września 1939 na kolejne 5 lat zakończyła się edukacja w Polsce, a potajemna nauka groziła śmiercią lub obozem koncentracyjnym. W wyrazie szacunku wszystkim poległym, minutą ciszy uczciliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Miło nam było powitać przybyłych gości: Burmistrza Miasta Kętrzyna p. Ryszarda Niedziółkę, księdza proboszcza Stanisława Majewskiego, Radnego Rady Miejskiej p. Mariana Toruńskiego oraz innych zacnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Wakacje już dobiegły końca, zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Wszystkim życzymy wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Więcej »

PROJEKT „KĘTRZYŃSKIE MALUSZKI” ZAKOŃCZONY

CCI_000010

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

rekrutacja

 

SZANOWNI RODZICE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE POZOSTAŁO WOLNYCH 7 MIEJSC.

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE WNIOSKU
O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH 1 – 8 SIERPNIA 2019R.

DYŻUR WAKACYJNY

dyzur

DRODZY RODZICE!

 

NASZE PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU
W GODZINACH 6:30 – 16:00.

 

Z DYŻURU MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO TE DZIECI,
KTÓRYCH OBYDWOJE RODZICE PRACUJĄ W TYM CZASIE
I KTÓRZY ZŁOŻYLI ODPOWIEDNIE DOKUMENTY.

ZMIANY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zarządzenie Nr 152/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

    z dnia 07.06.2019 r.

 

w sprawie zmiany zmienionego Zarządzenia Nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam co następuje,

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. otrzymuje następujące brzmienie: Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020 Więcej »

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DSCF2494

19 czerwca 2019r. mszą św. w kościele parafialnym św. Jerzego w Kętrzynie rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Tuż po godzinie 9.00, Pani Dyrektor Ewa Stadnicka oficjalnie rozpoczęła apel witając serdecznie przybyłych do „Trójki” gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich zgromadzonych, głos zabrali: Radny Miasta Kętrzyn Pan Marian Toruński oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Paweł Zbiranek. Następnie Pani Dyrektor dokonała podsumowania pracy szkoły w kończącym się roku szkolnym 2018/2019 i wręczyła uczniom nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska, a także za 100% frekwencję. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie stypendium ufundowanego przez Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz Radę Rodziców wybitnym uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Więcej »

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS VIII

DSCF2350

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Więcej »

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLAKÓW

DSCF1938

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Więcej »

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYWĄ W SZKOLE MUNDUROWEJ „FENIKS”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Więcej »