„ŻUCZKI” I BOHATERON

BOHATERON-A4-SZKOLY

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole kolejny już, piąty raz, bierze udział w akcji „Kartka dla Powstańca”. Akcja ta stanowi część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”, w ramach której realizowany jest projekt „BohaterON w grupie „Żuczki””. Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej. Projekt przeznaczony jest do realizacji w różnych grupach wiekowych. Dla najmłodszych przeznaczona jest akcja „Kartka dla Powstańca”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie im symbolicznej wielkiej kartki. Koordynatorem akcji jest Pani Marta Żukowska.

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

programy-regionalne-fundusze-europejskie

INFORMACJA O NABORZE NAUCZYCIELI

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

Ogłasza się nabór uczestników – nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3  im. Marii Zientary – Malewskiej do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1  „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. Więcej »

1 DZIEŃ JESIENI

168-1024x768

22 września dzieci z Oddziałów Przedszkolnych powitały Pierwszy Dzień Jesieni. Z tej okazji, każda grupa wykonała pracę plastyczną pt. „Jesienny liść” oraz uczestniczyła w zorganizowanych przez swoje Panie grach i zabawach, śpiewaniu piosenek i uczeniu się wierszyków o jesiennej tematyce, jak też poznawaniu lub przypomnieniu sobie kolorów, jakimi Jesień maluje świat przyrody, zwiastując tym samym swoje nadejście.. Korzystając z uroków pięknej pogody, nasze przedszkolaki bawiły się również na świeżym powietrzu i szukały  oznak jesieni w szkolnym otoczeniu. Wszystkim dopisywał dobry humor, a  poprzez zabawę, dzieci miały możliwość poznania nowych i utrwalenia posiadanych już wiadomości o rozpoczynającej się porze roku. Wykonywanie prac plastycznych z kolei stanowiło okazję nie tylko zwrócenia uwagi dzieci na barwy i walory estetyczne, lecz także stworzyło możliwość kształtowania zarówno ich spostrzegawczości i wrażliwości na otaczający świat, jak też poczucia przynależności do grupy i bycia jej ważną częścią. Więcej »

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA III B

14 września 2020r. uczniowie klasy III b wraz z wychowawczynią – p. Anetą Chadryś oraz nauczycielami Grażyną Wyszkowską i Małgorzatą Jaświn urządzili Święto Pieczonego Ziemniaka. Zapłonęło duże ognisko, zapachniały smażone na kijkach kiełbaski, a w popiele piekły się ziemniaki. Ten dzień był okazją do zbioru ziemniaków, różnych zabaw, wyścigów, a także obserwacji ogrodu oraz  sadu. Degustacja pieczonych ziemniaków sprawiła wszystkim dużo radości, a zajęcia organizowane na świeżym powietrzu były wspaniałą okazją do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego dzieci. Więcej »

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2020/21

maraton czytelniczy

Mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych  do udziału w ogólnopolskim konkursie czytelniczym pod nazwą Wielki Maraton Czytelniczy. Przedsięwzięcie po raz kolejny uzyskało Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Przebieg konkursu: od września 2020 r. do marca 2021 roku uczniowie szkół podstawowych, muszą przeczytać wskazane książki. Następnie piszą test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji (pytania zamknięte jedno – i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte).

Zdobywcy największej ilości punktów w testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, Finalisty i Wyróżnionego. Dla uczniów starszych klas szkół podstawowych to okazja do dobycia punktów na świadectwie.

Dla uczniów, którzy zdobędą najwięcej punktów z niektórych lektur przewidujemy też spotkania z autorem książki w Filii Gdańskiej WiMBP, ul. Mariacka 42, Gdańsk. Więcej »

NIEZWYKŁE SPOTKANIE – IX ODSŁONA NARODOWEGO CZYTANIA

Do niezwykłego spotkania w centrum Kętrzyna przy ławeczce patrona Kętrzyna Wojciecha Kętrzyńskiego doszło 4 września 2020 roku. Spotkali się tam czytający i słuchacze. Lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” J. Słowackiego. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W rolę bohaterów „Balladyny” wcieliło się 16 osób znanych z działalności publicznej. Wśród tych 16 osób były uczennice naszej szkoły: Olga Łozowska, Wiktoria Pietkiewicz, Laura Roguszka. Spotkanie uświetniła dr Renata Rozbicka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Opowiedziała o okolicznościach powstania dramatu J. Słowackiego. Odczytany został również list Prezydenta, w którym zachęca do wspólnego obcowania z polską literaturą. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze, dopisywała piękna pogoda. Więcej »

PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

W szkole od września 2020 r. do czerwca 2022 r. jest  realizowany projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów  w zakresie:

  • korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły,
  •  włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  •  kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację koła informatycznego,
  •  umiejętności uczenia się,
  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
  •  wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkoły, nauczycieli i uczniów poprzez realizowanie niżej wymienionych zadań:

  1. Dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz szkolenie z obsługi urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.
  2. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.
  3. Realizację zajęć – koła informatycznego.
  4. Wycieczki edukacyjne.

Projektem objętych będzie 76 uczniów klas II –VIII oraz 12 nauczycieli.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w KętrzynieWięcej »

WITAJ SZKOŁO! – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DSCF4242

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Więcej »

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczecia roku szkolnego 2020/2021

10zasadplakat_uczniowie_plakat

10zasadplakat_rodzice_plakat

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dnia 01 września 2020r. o godz. 09.00 na boisku „Orlik” odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. W uroczystości uczestniczą wyłącznie uczniowie klas pierwszych i czwartych. Dziecku towarzyszyć może jedna osoba dorosła (rodzice uczniów klas 1 proszeni są o zabranie ze sobą długopisów). Wszyscy muszą mieć maseczki osłaniające nos i usta lub przyłbice. Uczniowie pozostałych klas przychodzą do szkoły 02 września zgodnie z obowiązującym planem lekcji, który będzie dostępny w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w szkole i bezwzględne ich przestrzeganie. Procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „DLA RODZICÓW”.

unnamed

 

ŚRODA 02.09.2020 GRUPA „BIEDRONKI” SALA NUMER 23 GODZINA 15:30 RODZICE DZIECI:  CZESC I GRUPY BIEDRONKI-skonwertowany

SALA NUMER 23 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPY BIEDRONKI

GRUPA „MISIE” SALA NUMER 1 GODZINA 15:40 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA MISIE

SALA NUMER 1 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA MISIE

GRUPA „ŻUCZKI” SALA NUMER 2 GODZINA 16:45 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA ŻUCZKI

SALA NUMER 2 GODZINA 17:15 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA ŻUCZKI

CZWARTEK 03.09.2020 GRUPA „PSZCZÓŁKI” SALA NUMER 3 GODZINA 15:40 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA PSZCZÓŁKI

SALA NUMER 3 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA PSZCZÓŁKI

GRUPA „MOTYLKI” SALA NUMER 22  GODZINA 16:45 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA MOTYLKI

SALA NUMER 22  GODZINA 17:15 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA MOTYLKI

 

NA ZEBRANIE PRZYCHODZI JEDEN RODZIC ZABEZPIECZONY MASECZKĄ. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ PRZYBORU DO PISANIA.

unnamed

 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA 01.09.2020 WEDŁUG GODZIN PRAC GRUP. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI.

1. Dziecko może przyprowadzić do przedszkola jedna osoba.  Na teren placówki może wejść tylko rodzic dziecka 3-letniego, chroniący twarz maseczką.

2. Rodzice/opiekunowie oczekujący na wprowadzenie dziecka do przedszkola zobowiązani są do zachowania między sobą bezpiecznej odległości ok.1,5 m oraz chronić twarz maseczką.

3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się najpóźniej do godziny 8:00 a odbieranie dzieci z przedszkola jest możliwe najwcześniej od godziny 13:00. W godzinach 8:00 – 13:00 placówka jest zamknięta i w tym czasie nie ma możliwości przyprowadzenia lub odebrania dziecka. Otwarcie placówki może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Do odbierania dziecka od rodzica/opiekuna oddelegowana zostanie, woźna oddziałowa, która zobowiązana jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa opracowanej na czas zagrożenia epidemicznego”.

5. Dzieci odbierane będą z przedsionka przedszkola. Drzwi otwierane i zamykane będą przez woźną oddziałową od wewnątrz.

6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, posiłków, napoi).

7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka, ból głowy i ból gardła).

GRUPY „MISIE”, „ŻUCZKI”, „PSZCZÓŁKI” WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA WEJŚCIEM OD PARKINGU, STRONA ULICY OGRODOWEJ.

GRUPA „BIEDRONKI”, „MOTYLE” WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA WEJŚCIEM MIĘDZY PLACEM ZABAW A SALĄ GIMNASTYCZNĄ, STRONA ULICY OGRODOWEJ.

unnamed

SZANOWNI RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 dajemy do wiadomości, że wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz procedury  opracowane na czas zagrożenia epidemicznego zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem strony internetowej szkoły w piątek 28.08.2020.

Poniżej znajdują się linki z aktualnym podziałem dzieci w grupie.

GRUPA BIEDRONKI

GRUPA MOTYLKI

GRUPA MISIE

GRUPA-ŻUCZKI

GRUPA PSZCZÓŁKI