PÓŁKOLONIE

W dniach 17.08.2020 – 28.08.2020 (2 tygodnie) w naszej szkole odbędzie się półkolonia dla kl. I-VI.  Koszt 200 zł. Karty kwalifikacyjne można pobrać na stronie szkoły lub skontaktować się bezpośrednio z kierownikiem półkolonii p. Barbarą Jaremko pod numerem telefonu 784085531 Termin zgłoszeń  -  do 14.06.2020 r.

fb_img_1591948332560

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

2020-06-02 Kętrzyn na fali

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja i cała Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie składają gorące i serdeczne podziękowania Panu Wiceburmistrzowi Miasta Kętrzyn  Maciejowi Wróblowi za zakup i przekazanie do naszej placówki laptopów. Z pewnością zarówno uczniowie jak i nauczyciele efektywnie wykorzystają te informatyczne narzędzia do celów edukacyjnych, w tym szczególnym czasie, w nauczaniu na odległość. Posłużą one do ciągłego rozwijania umiejętności informatycznych uczniów i nauczycieli.

Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZYMY NASZYM UCZNIOM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka

PROCEDURY KONSULTACJI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE – REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Uczniowie,
nie możemy w ramach DNI OTWARTYCH gościć Was w murach naszej szkoły, ale zapraszamy na  wirtualną wizytę  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie. Poniższy link to źródło cennych  informacji, które pomogą Wam wybrać kierunek dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Może to będziemy właśnie my? Mamy taką nadzieję.

KLIKNIJ:   http://www.zso.ketrzyn.pl/images/pdf_2020/prezentacja.pdf

ekonomista 1

Listy uczniów przyjętych do szkoły na r. szk. 2020/2021 z podziałem na klasy

KLASA I A rok szkolny 2020-2021-skonwertowany

KLASA I B rok szkolny 2020-2021-skonwertowany

WYNIKI ETAPU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I

Informacja z dnia 25.05.2020r. -  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2020/2021 w etapie uzupełniającym zostają podane w linku poniżej.

Lista-imienna-dzieci-przyjętych-do-klas-I-w-etapie-uzupełniającym-2020-2021

Lista-imienna-dzieci-nieprzyjętych-do-klas-I-w-etapie-uzupełniającym

Rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Ketrzynie zostaje zamknięta.

INNOWACJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” ZAKOŃCZONA

0001

KONSULTACJE DLA KL. VIII

Drogi Uczniu

HARMONOGRAM KONSULTACJI KLAS VIII

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 25 maja 2020r. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w naszej szkole będą organizowane dla uczniów kl. I – III w godzinach 8.00 – 15.00, a dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 6.30 – 16.00.

ZSCKR Karolewo plakat

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO RODZICÓW

Informujemy, że od 25 maja 2020 roku w naszej szkole organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Komunikat dotyczy rodzin, w których oboje rodzice pracują.

Placówka będzie funkcjonowała w oparciu o procedury opracowane zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice chcąc ubiegać się o objęcie dziecka opieką szkolną i przedszkolną, zobowiązani są do:

-  zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie w okresie pandemii Covid-19

- wypełnienia i dostarczenia do szkoły oświadczenia zał. nr 1 oraz deklaracji zał. nr 2

Nie będzie możliwości przyjęcia dziecka do szkoły i oddziałów przedszkolnych, bez wypełnionej oraz podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji i dostarczonej do placówki.

Deklarację i oświadczenie proszę wrzucić do skrzynki umieszczonej w przedsionku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie (przy głównym wejściu do szkoły) lub skany dokumentów wysłać na pocztę szkoły: sp3ketrzyn@wp.pl

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI  do 20.05.2020

Procedury bezpieczeństwa okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

Zalącznik nr 1 – OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA