Archive for Sierpień, 2020

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczecia roku szkolnego 2020/2021

10zasadplakat_uczniowie_plakat

10zasadplakat_rodzice_plakat

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dnia 01 września 2020r. o godz. 09.00 na boisku „Orlik” odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. W uroczystości uczestniczą wyłącznie uczniowie klas pierwszych i czwartych. Dziecku towarzyszyć może jedna osoba dorosła (rodzice uczniów klas 1 proszeni są o zabranie ze sobą długopisów). Wszyscy muszą mieć maseczki osłaniające nos i usta lub przyłbice. Uczniowie pozostałych klas przychodzą do szkoły 02 września zgodnie z obowiązującym planem lekcji, który będzie dostępny w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w szkole i bezwzględne ich przestrzeganie. Procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „DLA RODZICÓW”.

unnamed

 

ŚRODA 02.09.2020 GRUPA „BIEDRONKI” SALA NUMER 23 GODZINA 15:30 RODZICE DZIECI:  CZESC I GRUPY BIEDRONKI-skonwertowany

SALA NUMER 23 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPY BIEDRONKI

GRUPA „MISIE” SALA NUMER 1 GODZINA 15:40 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA MISIE

SALA NUMER 1 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA MISIE

GRUPA „ŻUCZKI” SALA NUMER 2 GODZINA 16:45 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA ŻUCZKI

SALA NUMER 2 GODZINA 17:15 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA ŻUCZKI

CZWARTEK 03.09.2020 GRUPA „PSZCZÓŁKI” SALA NUMER 3 GODZINA 15:40 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA PSZCZÓŁKI

SALA NUMER 3 GODZINA 16:00 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA PSZCZÓŁKI

GRUPA „MOTYLKI” SALA NUMER 22  GODZINA 16:45 RODZICE DZIECI: CZESC I GRUPA MOTYLKI

SALA NUMER 22  GODZINA 17:15 RODZICE DZIECI: CZESC II GRUPA MOTYLKI

 

NA ZEBRANIE PRZYCHODZI JEDEN RODZIC ZABEZPIECZONY MASECZKĄ. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ PRZYBORU DO PISANIA.

unnamed

 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA 01.09.2020 WEDŁUG GODZIN PRAC GRUP. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI.

1. Dziecko może przyprowadzić do przedszkola jedna osoba.  Na teren placówki może wejść tylko rodzic dziecka 3-letniego, chroniący twarz maseczką.

2. Rodzice/opiekunowie oczekujący na wprowadzenie dziecka do przedszkola zobowiązani są do zachowania między sobą bezpiecznej odległości ok.1,5 m oraz chronić twarz maseczką.

3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się najpóźniej do godziny 8:00 a odbieranie dzieci z przedszkola jest możliwe najwcześniej od godziny 13:00. W godzinach 8:00 – 13:00 placówka jest zamknięta i w tym czasie nie ma możliwości przyprowadzenia lub odebrania dziecka. Otwarcie placówki może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Do odbierania dziecka od rodzica/opiekuna oddelegowana zostanie, woźna oddziałowa, która zobowiązana jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa opracowanej na czas zagrożenia epidemicznego”.

5. Dzieci odbierane będą z przedsionka przedszkola. Drzwi otwierane i zamykane będą przez woźną oddziałową od wewnątrz.

6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, posiłków, napoi).

7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka, ból głowy i ból gardła).

GRUPY „MISIE”, „ŻUCZKI”, „PSZCZÓŁKI” WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA WEJŚCIEM OD PARKINGU, STRONA ULICY OGRODOWEJ.

GRUPA „BIEDRONKI”, „MOTYLE” WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA WEJŚCIEM MIĘDZY PLACEM ZABAW A SALĄ GIMNASTYCZNĄ, STRONA ULICY OGRODOWEJ.

unnamed

SZANOWNI RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 dajemy do wiadomości, że wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz procedury  opracowane na czas zagrożenia epidemicznego zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem strony internetowej szkoły w piątek 28.08.2020.

Poniżej znajdują się linki z aktualnym podziałem dzieci w grupie.

GRUPA BIEDRONKI

GRUPA MOTYLKI

GRUPA MISIE

GRUPA-ŻUCZKI

GRUPA PSZCZÓŁKI