UCZNIOWIE SP3 NA DNIU OTWARTYM POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

IMG_20180424_104656W dn. 24.04 uczniowie klas 7a i 7 b pod opieką p. B. Jaremko i p. D. Sterniak wzięły udział w dniu otwartym PCE, który odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Kętrzynie. Zajęcia odbyły się w ramach lekcji doradztwa zawodowego, a ich inicjatorem była pani pedagog B. Jaremko. Podczas  2-godzinnej wizyty w PCE nasi  uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz obejrzeć stoiska różnych zakładów pracy  i instytucji jak np. MTI Furninova, OHP czy  Cech Rzemiosł Różnych. Impreza zgromadziła wielu uczniów nie tylko z kętrzyńskich szkół .Uczniowie PCE prezentowali swoje talenty, a odwiedzający ich uczniowie z  ogromnym zainteresowaniem oglądali  liczne pokazy- śpiewu, tańca, walki wręcz,  akrobacji z ogniem czy demonstracje sprzętu motoryzacyjnego. Organizatorzy zapewnili uczestnikom  poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, waty cukrowej, cukierków  i napojów. Liczne atrakcje sprawiły, że uczniowie niezbyt chętnie wracali z pokazów do szkoły na  lekcje. Uczniowie  klas 7 kończą cykl obowiązkowych  lekcji doradztwa zawodowego, kolejne odbędą się w klasie 8. Za rok czeka ich również pierwsza poważna decyzja życiowa- wybór ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej.  W tym wyborze mają im pomóc realizowane podczas zajęć doradztwa zawodowego  testy badające ich zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe, temperament czy cele i wartości życiowe. W maju, w ramach zajęć doradztwa zawodowego,  czeka naszych siódmoklasistów spotkanie z pracownikiem OHP  w Kętrzynie na temat zawodów przyszłości.

     Szkolny doradca zawodowy Dorota Sterniak

Both comments and pings are currently closed.