NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU WSPOMAGANIA UCZNIÓW W WYBORZE ZAWODU „LABORATORIUM. MÓJ PROFIL”

IMG_20181119_094622W dn. 19 listopada w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta inauguracja III edycji programu „LABORATORIUM. Mój profil”. Udział w tej uroczystości wzięli przedstawiciele naszej szkoły – Szkolny Koordynator Programu – p. Dorota Sterniak i przedstawiciel samorządu uczniowskiego Michał Borzuchowski.

Program realizowany jest od roku szkolnego 2016/2017, na mocy umowy o partnerstwie zawartej 12 września 2016r. między: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, reprezentowaną przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu, i ALNEA Sp. z o.o. reprezentowaną przez Krzysztofa Kamińskiego – Prezesa Zarządu.

Cele Programu:

1. Wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

2. Włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Gośćmi uroczystości byli m.in. wicewojewoda p. Sławomir Sadowski i wicekurator oświaty p. Wojciech Cybulski.

Podczas inauguracji zaproszeni goście, dyrektorzy szkół, koordynatorzy i uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka i czynników psychologicznych mających wpływ na wybór zawodu.

Natomiast w swej prezentacji pani Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy. W wystąpieniu poruszone zostały takie zagadnienia jak zawody deficytowe i oczekiwania pracodawców od pracowników.

W związku z przystąpieniem do programu, uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy na terenie województwa.

Both comments and pings are currently closed.