KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWY KARNAWAŁ 2019″

Samorząd Uczniowski  z p. Marzeną Jakubowską ogłasza konkurs

od dnia 02.01.2019 do 11.01.2019 r.

KOLOROWY KARNAWAŁ

Wytyczne konkursu

Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A4 .

Praca może być wykonana różną techniką plastyczną np. (rysunek, wydzieranka, malowanie solą, malowanie farbami, wyklejanie plasteliną).

  1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski.
  2. Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia.
  3. Konkurs dotyczy dwóch  kategorii wiekowych  klas I – III  i klas IV – VI

DANE OSOBOWE

  1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Przystępując do konkursu, uczestnicy potwierdzają, że ich prace zawarte w przesłanych zgłoszeniach są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych na gazetce szkolnej Samorządu Uczniowskiego oraz publikowanie na stronie szkoły i stronie Samorządu Uczniowskiego i jej dalsze rozpowszechnianie w dowolnych formach.
  2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

– z akceptacją regulaminu konkursu,

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

Pracę proszę dostarczyć do p. Marzeny Jakubowskiej – świetlica  szkolna

Both comments and pings are currently closed.