ZMIANY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zarządzenie Nr 152/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

    z dnia 07.06.2019 r.

 

w sprawie zmiany zmienionego Zarządzenia Nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam co następuje,

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. otrzymuje następujące brzmienie: Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
2 kwietnia 8 kwietnia Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
9 kwietnia 29 kwietnia Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
30 kwietnia 14 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
17 maja Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
20 maja 27 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 maja  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
31 lipca  Opublikowanie ilości wolnych miejsc.
1 sierpnia 8 sierpnia Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
12 sierpnia  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
13 sierpnia  16 sierpnia  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
19 sierpnia  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
Both comments and pings are currently closed.