INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RODZICE DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE OBOWIĄZANI  SĄ DO ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA  WOLI  PRZYJĘCIA DZIECKA DO   PRZEDSZKOLA  W TERMINIE:

                               od  31.03.2020r.  do 07.04.2020r. w godzinach 8:00 – 12:00

                       zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Oświadczenie złożenia woli dostępne jest na stronie szkoły www.sp3ketrzyn.pl w zakładce ” Dla rodziców” oraz pod linkiem: Oświadczenie woli rodzica przedszkole 2020-2021. W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia bezpośrednich kontaktów, rodzice proszeni są o wypełnienie i podpisanie oświadczenia, a następnie dostarczenie do placówki w wybranej formie: elektronicznej na adres: sp3ketrzyn@wp.pl, lub papierowej. Rodzicom, którzy wybiorą papierową formę dostarczenia oświadczenia udostępniamy w przedsionku szkoły skrzynkę, do której prosimy wrzucać w zamkniętych kopertach podpisane oświadczenia.

Jeżeli do dnia 07.04.2020r. Rodzice nie dostarczą  oświadczenia, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 zwolnieni są ze składania oświadczenia.  Zakodowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się na drzwiach wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 3.

Both comments and pings are currently closed.