LIST DYREKTORA DO RODZICÓW

Szanowni  Rodzice,
jak zapewne Państwo już wiedzą z doniesień medialnych o możliwości otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i żłobków od 6 maja br., Samorząd Miasta Kętrzyn podjął decyzję, że nie otworzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i żłobków. Stoimy jednak przed koniecznością przygotowania się w nowej formie na wznowienie pracy oddziałów przedszkolnych od 25 maja 2020r.
Wraz z ich  otwarciem, będziemy zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego po to, by zapewnić dzieciom, rodzicom, a także pracownikom  bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiam Państwu wstępne zasady, którymi będziemy wspólnie musieli sprostać:

1. Do oddziałów przedszkolnych  przyjęte będą dzieci zgodnie z wytycznymi MEN – w pierwszej kolejności  dzieci rodziców pracujących /system ochrony zdrowia, służby mundurowe, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19/ oraz tych, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

2. W oddziałach przedszkolnych będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Ci z Państwa, którzy postanowią zostawić dziecko w domu, mogą liczyć na dalsze wsparcie poprzez wysyłanie materiałów do zabawy z dzieckiem w domu.

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej – przedsionka  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.

4. Zainstalowane zostaną dozowniki z płynem dezynfekującym w miejscu wejścia / wyjścia  z  placówki .Osoby dorosłe obligatoryjnie będą musiały  zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki ochronne oraz zasłonić usta i nos.

5. Dziecko do sali  wprowadzane będzie przez  opiekunkę lub nauczyciela sprawującego  opiekę.

6. Przyprowadzanie  dzieci do placówki będzie odbywało się  do  8.15. Ilość oddziałów/grup będzie uzależniona od ilości czynnych zawodowo pracowników.

7. Do oddziału przedszkolnego będą  mogły uczęszczać  wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

8. Jeżeli w domu  przebywa osoba na kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych  nie wolno będzie  przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

9. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę  ciała  ok. 0,5 h po przyjściu i przed wyjściem z placówki . Sugerujemy także, by mierzyć dzieciom temperaturę przed wyjściem z domu.

10. Mycie zębów w placówce  oraz poobiedni relaks na leżakach  zostaje wstrzymany do odwołania.

11. Dzieci powinny być odpowiednio przygotowane do warunków epidemiologicznych – buty najlepiej wsuwane  lub na rzepy  i ubranie swobodne, niekrępujące, aby mogły  wykonać podstawowe czynności związane z samoobsługą.

12. Przed  przyjściem  dziecka do placówki rodzice powinni zapoznać  z zasadami  bezpieczeństwa związanymi  z COVID-19 na miarę ich możliwości poznawczych.

13. W sytuacji podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka, rodzice natychmiast zostaną poinformowani.

14. Dzieci  nie będą przynosiły do placówki zabawek ani żadnych innych przedmiotów. Jeśli tak się zdarzy, na wejściu  zostaną oddane rodzicowi.

15. Pomieszczenia, klamki, pomoce dydaktyczne, zabawki, krzesła i stoliki  będą regularnie  odkażane. Natomiast te, które trudno dezynfekować (np. pluszaki, książki, tekturowe puzzle, dywany ) zostaną usunięte z sal przedszkolnych. Sale co godzinę będą wietrzone.

16. Przy sprzyjających warunkach  atmosferycznych  część czasu dzieci będą spędzały na placu zabaw, dlatego  trzeba  będzie zaopatrzyć dziecko  w odpowiednią  odzież, adekwatną do pogody.

17. Korzystanie  z  placu zabaw na terenie placówki odbywać się  będzie  przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup, a  sprzęt regularnie dezynfekowany.

18. Godziny pracy oddziałów przedszkolnych  będą mogły  ulec zmianie.

19. Personel placówki zostanie  wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej.

20. Przed podjęciem pracy każdy pracownik zostanie poddany badaniu temperatury ciała.

21. Wydzielone zostanie  pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania u niej objawów chorobowych.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  w Kętrzynie

    mgr  Ewa Stadnicka       

 

 

Both comments and pings are currently closed.