KOMUNIKAT SKIEROWANY DO RODZICÓW

Informujemy, że od 25 maja 2020 roku w naszej szkole organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Komunikat dotyczy rodzin, w których oboje rodzice pracują.

Placówka będzie funkcjonowała w oparciu o procedury opracowane zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice chcąc ubiegać się o objęcie dziecka opieką szkolną i przedszkolną, zobowiązani są do:

-  zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie w okresie pandemii Covid-19

- wypełnienia i dostarczenia do szkoły oświadczenia zał. nr 1 oraz deklaracji zał. nr 2

Nie będzie możliwości przyjęcia dziecka do szkoły i oddziałów przedszkolnych, bez wypełnionej oraz podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji i dostarczonej do placówki.

Deklarację i oświadczenie proszę wrzucić do skrzynki umieszczonej w przedsionku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie (przy głównym wejściu do szkoły) lub skany dokumentów wysłać na pocztę szkoły: sp3ketrzyn@wp.pl

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI  do 20.05.2020

Procedury bezpieczeństwa okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

Zalącznik nr 1 – OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

Both comments and pings are currently closed.