Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19:

 

Przewodniczący: Paweł Zbiranek

Zastępca: Ewelina Kądzielewska

Sekretarz: Sylwia Roguszka

Skarbnik: Agnieszka Wojciechowska