Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23:

 

Przewodnicząca: Monika Piworowicz

Zastępca: Aneta Chadryś

Sekretarz: Agnieszka Radawiec

Skarbnik: Agnieszka Wojciechowska