Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18:

 

Przewodnicząca: Marta Lender 

Zastępca: Katarzyna Wojciechowska

Sekretarz: Justyna Busko

Skarbnik: Justyna Jakowicz