Szkoła w obiektywie

 pracownia biologiczna


 Oddziały przedszkolne


 

Sale lekcyjne


Gabinet pedagoga szkolnego


 

Świetlica szkolna


 Sala językowa


 

Sala komputerowa


 

Stołówka szkolna


Szkolne szatnie


  RADOSNA SZKOŁA – plac zabaw


 

Boisko – „ORLIK”