Kadra pedagogiczna

mgr  Marta Żukowska – wychowawca grupy I

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Aneta Mila – wychowawca grupy II

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Joanna Kołowrocka – Kot - wychowawca grupy III

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Marta Szadziewska i mgr Agnieszka Dudek - wychowawcy grupy IV

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Jakoniuk – wychowawca grupy V

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Halina Moczyńska - wychowawca klasy IA

- Edukacja wczesnoszkolna 

linie_123bloger_com_252

mgr Roksana Małek wychowawca klasy IB

- Edukacja wczesnoszkolna 

linie_123bloger_com_252

mgr Krystyna Osiecka - wychowawca klasy IIA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Aneta Chadryś - wychowawca klasy IIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Logopeda

linie_123bloger_com_252

mgr Elżbieta Łukomska - wychowawca klasy IIIA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Graczyk - wychowawca klasy IIIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Joanna Szawkowska wychowawca klasy IVA

Język polski 

linie_123bloger_com_252

mgr Maciej Duczek- wychowawca klasy VA

- Wychowanie fizyczne

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Sterniak- wychowawca klasy VB

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie

- Doradztwo zawodowe

linie_123bloger_com_252

mgr Elwira Uss – wychowawca klasy VIA

- Język angielski

linie_123bloger_com_252

mgr Teresa Kopczyńska – wychowawca klasy VIB

- Matematyka

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Mendala  - wychowawca klasy VII

- Plastyka

- Logopeda

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Maciak - wychowawca klasy VIIIA

- Przyroda

- Geografia

- Muzyka

linie_123bloger_com_252

Bożena Kowalczyk – Pietkiewicz - wychowawca klasy VIIIB

- Język polski 

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Żołnacz

- Język polski

linie_123bloger_com_252

mgr Radosław Wróbel

- Matematyka

- Fizyka

linie_123bloger_com_252

mgr Marta Łozowska 

- Wychowanie fizyczne

- Biologia

linie_123bloger_com_252

lic. Barbara Jaremko 

- Nauczyciel wspomagający

linie_123bloger_com_252

mgr Katarzyna Lipska

- Nauczyciel wspomagający

linie_123bloger_com_252

mgr Ewelina Kopyczyńska

- Nauczyciel wspomagający

linie_123bloger_com_252

mgr Grażyna Wyszkowska

- Język polski

Biblioteka szkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Kamila Kubot 

- Język angielski

linie_123bloger_com_252

mgr Sylwia Oleksiak

- Język niemiecki

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Gryta

- Chemia

linie_123bloger_com_252

ks. mgr Łukasz Kieca

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Iwona Adamczyk

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Świetlica szkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Marzena Kolenda

- Świetlica szkolna

 linie_123bloger_com_252

mgr Tomasz Kolenda

- Technika

- Zajęcia techniczne

linie_123bloger_com_252

mgr Krzysztof Bihuń

- Informatyka