Kadra pedagogiczna

mgr  Marta Żukowska i mgr Marta Szadziewska – wychowawcy grupy I

- Oddział przedszkolny 


mgr Joanna Kołowrocka – Kot – wychowawca grupy II

- Oddział przedszkolny 


mgr Ewa Jakoniuk i mgr Barbara Skrodzka  – wychowawcy grupy III

- Oddział przedszkolny


mgr Halina Moczyńska - wychowawca klasy IA

- Edukacja wczesnoszkolna 


mgr Roksana Małek wychowawca klasy IB

- Edukacja wczesnoszkolna 


mgr Krystyna Osiecka - wychowawca klasy IIA

- Edukacja wczesnoszkolna


mgr Aneta Chadryś - wychowawca klasy IIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Logopeda


mgr Elżbieta Łukomska - wychowawca klasy IIIA

- Edukacja wczesnoszkolna


mgr Barbara Graczyk - wychowawca klasy IIIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Religia


mgr Elwira Uss – wychowawca klasy IVA

- Język angielski


mgr Marta Roszak – wychowawca klasy IVB

- Język angielski


mgr Ewa Maciak wychowawca klasy VA

- Przyroda

- Geografia

- Muzyka


mgr  Aneta Duda wychowawca klasy VB

Język polski 


mgr Ewelina Kopyczyńska wychowawca klasy VIA

Wychowanie fizyczne

- Nauczyciel wspomagający

- Technika


mgr Marta Łozowska wychowawca klasy VIB

- Wychowanie fizyczne

- Biologia


mgr Aleksandra Woźniak wychowawca klasy VIIA

Język polski 


mgr Maciej Duczek – wychowawca klasy VIIIA

- Wychowanie fizyczne


mgr Dorota Sterniak – wychowawca klasy VIIIB

(W zastępstwie wychowawcą klasy VIIIB  w miesiącach: wrzesień- październik 2022r. jest mgr Aneta Chadryś)

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie


mgr Teresa Kopczyńska 

- Matematyka


mgr Barbara Groch

- Matematyka

- Fizyka


mgr Ewa Żołnacz

- Język polski


mgr Dorota Gryta

- Chemia


  mgr Martyna Łukaszewicz 

- Język niemiecki


mgr Barbara Jaremko 

- Nauczyciel wspomagający

- Edukacja dla bezpieczeństwa


mgr Marzena Sperska 

- Nauczyciel wspomagający


mgr  Joanna Kochanek

- Nauczyciel wspomagający

- Plastyka


mgr Dorota Mendala  

 - Informatyka

- Logopeda


mgr Sylwia Wąsowicz

Biblioteka szkolna


 mgr Agnieszka Majewska

- Nauczyciel wspomagający

- Doradztwo zawodowe


ks. mgr Karol Gawryś

- Religia


mgr Marlena Kasprowicz

- Religia


mgr Iwona Adamczyk

- Świetlica szkolna

- Wychowanie do życia w rodzinie


mgr Aneta Mila

- Świetlica szkolna


mgr Małgorzata Jaświn

- Pedagog szkolny