Kadra pedagogiczna

mgr  Marta Mierzwicka - wychowawca grupy I

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Skrodzka - wychowawca grupy II

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Joanna Kołowrocka – Kot - wychowawca grupy III

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Roksana Małek- wychowawca grupy IV

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

Marta Szadziewska- wychowawca grupy IV

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Elżbieta Łukomska - wychowawca klasy IIA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Graczyk - wychowawca klasy IIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Halina Moczyńska - wychowawca klasy III

- Edukacja wczesnoszkolna 

linie_123bloger_com_252

mgr Krystyna Osiecka - wychowawca klasy IA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Aneta Chadryś - wychowawca klasy IB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Świetlica

linie_123bloger_com_252

mgr Kubot Kamila

- Język angielski

 

linie_123bloger_com_252

mgr Teresa Kopczyńska- wychowawca klasy VB

-Matematyka

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Maciak - wychowawca klasy VIIA

- Przyroda

- Muzyka

linie_123bloger_com_252

Bożena Kowalczyk – Pietkiewicz - wychowawca klasy VIIB

- Język polski 

linie_123bloger_com_252

mgr Marta Łozowska - wychowawca kl. VIIIA

- Wychowanie fizyczne

linie_123bloger_com_252

lic. Barbara Jaremko - wychowawca klasy VIIIB

- Pedagog szkolny

-Terapia pedagogiczna

linie_123bloger_com_252

mgr Radosław Wróbel- wychowawca klasy VI

- Matematyka

-Zajęcia komputerowe

linie_123bloger_com_252

mgr Elwira Uss- wychowawca klasy VA

- Język angielski

linie_123bloger_com_252

mgr Grażyna Wyszkowska

- Język polski

Biblioteka szkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Sterniak

- Historia

-Wiedza o społeczeństwie

-Doradztwo zawodowe

linie_123bloger_com_252

mgr Maciej Duczek

- Wychowanie fizyczne

linie_123bloger_com_252

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Iwona Adamczyk

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Świetlica szkolna

 linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Gryta

-Biologia

-Chemia

linie_123bloger_com_252

mgr Marzena Jakubowska

- Nauczyciel wspomagający

linie_123bloger_com_252

mgr Bożena Tomaszewska

-Geografia

linie_123bloger_com_252

-Technika

-Zajęcia techniczne

linie_123bloger_com_252

-Język niemiecki

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Mendala

-Plastyka

-Logopeda

linie_123bloger_com_252

-Fizyka

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Żołnacz

-Język polski

linie_123bloger_com_252