Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie

Ulica : ul. Bydgoska 1
Kod pocztowy, miasto: 11 – 400 Kętrzyn

Numer telefonu: (89) 752-32-71
fax: (0-89) 752-41-63

E-mail: sp3ketrzyn@wp.pl

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Ewa Stadnicka
przyjmuje interesantów w poniedziałek 10.00 – 12.00
SEKRETARZ SZKOŁY - Danuta Karna
SEKRETARIAT CZYNNY
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
PEDAGOG SZKOLNY -  mgr Dominika Marantowicz

Poniedziałek    8.30 – 14.30

Wtorek    10.00 – 14.30

Środa 10.00 – 14.30

Czwartek  9.00 – 13.30

Piątek   8.00 – 11.30

INTENDENT – Jolanta Stefaniak
poniedziałek – piątek 6.30 – 14.30

ŚWIETLICA – Iwona Adamczyk

Poniedziałek 7.00 – 9.40, 11.30 – 15.30

Wtorek 7.00 – 8.50, 11.30 – 15.30

Środa 7.00 – 8.50, 12.30 – 15.30

Czwartek 7.00 – 8.00, 11.30 – 15.30

Piątek 7.00 – 8.50, 11.35 – 15.30