Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie

Ulica : ul. Bydgoska 1
Kod pocztowy, miasto: 11 – 400 Kętrzyn

Numer telefonu: (89) 752-32-71
fax: (0-89) 752-41-63

E-mail: sp3ketrzyn@wp.pl

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną poniżej.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: iodsp3@miastoketrzyn.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu. Maksymalnie przez okres dwóch lat. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotom świadczącym na rzecz Administratora czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Ewa Stadnicka
przyjmuje interesantów w poniedziałek 10.00 – 12.00

SEKRETARZ SZKOŁY - Sylwia Tymoszuk 

SEKRETARIAT CZYNNY

- poniedziałek, środa, czwartek:  7.00 – 15.00

- wtorek, piątek:   7.00 – 14.00

PEDAGOG SZKOLNY -  mgr Małgorzata Jaświn

Poniedziałek    8.00 – 13.00

Wtorek    10.00 – 15.00

Środa 9.00 – 14.00

Czwartek  9.45 – 15.45

Piątek   8.30 – 12.30

INTENDENT – Jolanta Stefaniak
poniedziałek – piątek 6.00 – 14.00

ŚWIETLICA – mgr Iwona Adamczyk

Poniedziałek 7.00 – 9.40, 11.30 – 15.30

Wtorek 7.00 – 8.50, 11.30 – 15.30

Środa 7.00 – 8.50, 12.30 – 15.30

Czwartek 7.00 – 8.00, 11.30 – 15.30

Piątek 7.00 – 8.50, 11.35 – 15.30