Programy, akcje i przedsięwzięcia

PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA W NASZEJ SZKOLE

W dniach 13- 19 listopada 2018 w ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Oprócz pogadanki i filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki antynikotynowej każda klasa przygotowała  wspólnie plakaty informacyjne, które można było oglądać na szkolnych korytarzach . Dzięki takiej akcji wszyscy jesteśmy bogatsi o wiedzę dotyczącą szkodliwości papierosów i promującą  zdrowy styl życia.

antynikotyna1antynikotyna2antynikotyna3antynikotyna4antynikotyna5antynikotyna6antynikotyna7antynikotyna8


logo_klub_bezpiecznego_puchatka

W roku szkolnym 2014/2015 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili
kolejny raz do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje.
„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką pani pedagog Barbary Jaremko.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

ZASADY PROGRAMU:

1. Nauczyciel realizujący program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
2. Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
7. Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
8. Po realizacji programu, nauczyciel prowadzący zajęcia zakłada sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.


k,NDM1NTY0MTQsNjIxMzUx,f,policjant

Zagrożenia związane z naruszeniami prawa, jak i nieszczęśliwymi wypadkami, dotykają nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Niejednokrotnie stają się oni ofiarami kradzieży , wymuszeń rozbójniczych, czy aktów przemocy rówieśniczej ze strony starszych kolegów. Najmłodsi to również ofiary wypadków, do których niejednokrotnie sami się przyczyniają. Zdarzają się wypadki losowe spowodowane niedostateczną opieką ze strony osób dorosłych.
Policyjne statystyki pokazują, że często ofiarami pożarów, prac polowych, pogryzień przez psy są niestety właśnie najmłodsi. Niektórych nieszczęść z pewnością można byłoby uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat istniejących zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszym uczniom, w roku szkolnym 2014/2015 pedagog szkolny realizuje program „BEZPIECZNIE Z SIERŻANTEM BOBREM”, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci.
Działania polegają na przeprowadzeniu raz w miesiącu zajęć z uczniami. Na każdym ze spotkań przekazywane są treści nt. zagrożeń i sposobów ich unikania. Dzieci poznają zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, na podwórku, w kontakcie z nieznajomym, zabaw podczas ferii zimowych czy wakacji.