Programy, akcje i przedsięwzięcia

MAGICZNY ŚWIĄTECZNY CZAS

Zrzut ekranu (41)


210


ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

Slajd1


1aavxr


Zrzut ekranu (172)


1414


Akcja „Pomagam”

Po feriach w naszej szkole powstała grupa POMAGAM stworzona z uczniów klas V-VIII. Grupa ta miała za zadanie pomagać swoim młodszym kolegom i koleżankom w czasie przerw. Młodsi często korzystali z pomocy przy automacie, w znalezieniu swojej klasy, czy otwarciu szafki. Niby nic, a jednak pomoc starszych kolegów i koleżanek ułatwiała często w trudnych dla najmłodszych sytuacjach. Grupa POMAGAM wykazała się dużą empatią i chęcią niesienia pomocy swoim młodszym kolegom i koleżankom. To była piękna inicjatywa, która z każdym tygodniem zdobywała chętnych do niesienia pomocy. Uczniowie z przyjemnością angażowali się w niesienie pomocy.

Dziękuję za udział następującym osobom:  Wiktoria, Nina, Marta, Laura, Olga, Ada, Rozalia, Ala, Klaudia, Nikola, Oliwia,  Zosia, Kornelia, Łucja, Malwina, Kinga, Ola, Eryk, Michał, Kuba, Karol, Maciej, Michał, Jakub.

Z wyrazami szacunku pozdrawiam i dziękuję. Małgorzata Jaświn


DRUGIEGO  KWIETNIA

 ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na   drugiego kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu.

Z tej okazji w naszej szkole powstała gazetka przedstawiająca tematykę autyzmu a Samorząd Uczniowski ustalił, że w ramach akcji „Zapal się na niebiesko” 2 kwietnia wszyscy uczniowie zakładają niebieskie skarpety.

SWIATOWY DZIEN SWIADOMOSCI AUTYZMU       SWIATOWY DZIEN SWIADOMOSCI AUTYZMU2

 


 

NASZA SZKOŁA  –  SZKOŁĄ  POZYTYWNEGO  MYśLENIA

mysle pozytywnieSP

„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.
Przystępując do projektu „MYŚLĘ POZYTYWNIE” po ocenie działań prowadzonych w szkole w 2018 roku otrzymaliśmy certyfikat i  tytuł „Szkoła Myślenia  Pozytywnego 2018″. Od stycznia 2019 roku podjęliśmy wyzwanie- realizację szeregu zadań, by podobny certyfikat otrzymać za rok 2019.  Do zadań certyfikacyjnych  między innymi należą: odbycie szkoleń przez nauczycieli, realizacja zajęć tematycznych w wybranych klasach, tablica promocyjno -informacyjna, spotkania z rodzicami,  relacje ze starszymi itp.  Od lutego 2019 co miesiąc Instytut Edukacji Pozytywnej przysyła wytyczne do realizacji kolejnego zadania.

Wszystkich zainteresowanych projektem odsyłam na stronę internetową: www.myslepozytywnie.pl

Na stronie tej w zakładce rozwiązania dostępne są darmowe szkolenia dla rodziców, nauczycieli, młodzieży i dzieci.

Poniżej  zdjęcia z zajęć w klasie 6a ” CYBERBULLING czy mnie to dotyczy?, które były świetnym sprawdzianem wiadomości z zakresu cyberprzemocy, o którym rozmawialiśmy w I półroczu.

cyberbulling1 cyberbulling2 cyberbulling3 cyberbulling4

oraz w klasie 2b  „Ważne- nieważne, czyli uczymy się właściwie organizować swój czas”.

wazne-niewazne1 wazne-niewazne2 wazne-niewazne3

wazne-niewazne4


marzycielska-poczta-logo-male-niebieskie-tlo-jpg

Tuż po powrocie z ferii zimowych – na początku lutego 2019  uczniowie klasy 2a, 4b i 6a przygotowali własnoręcznie laurki, kartki z życzeniami dla 3 chorych dzieci. Wszystkim uczniom, którzy z zaangażowaniem przygotowali niespodzianki dla Julki, Wiktorii i Kacpra z MARZYCIELSKIEJ POCZTY bardzo serdecznie dziękuję.

marzycielska1 marzycielska2 marzycielska3 marzycielska4 marzycielska5


ZAJĘCIA  PRZECIWDZIAŁAJĄCE AGRESJI

z elementami Treningu Zastępowania Agresji

 W  dniach 4,7,10 i 14 stycznia 2019 odbyły się w klasach 4a,4b,5a,6a (uczniowie klasy 5b  wezmą udział w zajęciach po feriach )  zajęcia warsztatowe prowadzone przez panie pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła i mgr Magdalena Fiedorczuk z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie.  Celem zajęć było  uczenie zachowań asertywnych jako alternatywnych wobec agresji, ćwiczenie podczas odgrywania ról zachowań pożądanych społecznie, rozwijanie umiejętności prospołecznych uczniów.  Każde zajęcia warsztatowe  trwały 3 godziny lekcyjne. Dziękuję Paniom z Poradni za wsparcie oddziaływań wychowawczych pracowników szkoły i przeprowadzenie zajęć.

warsztat2


 

70 ROCZNICA UCHWALENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

Dnia 10 grudnia  1948 roku  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. W ramach uczczenia  70 rocznicy tego wydarzenia uczniowie klasy 4a wraz z wychowawczynią Joanną Szawkowską oraz pedagogiem szkolnym Dominiką Marantowicz zaprezentowali uczniom klas 4-8  krótki program artystyczny mówiący właśnie o prawach człowieka. Pani pedagog zwróciła się do społeczności uczniowskiej z prośbą, aby każdy z osobna pamiętał o  przestrzeganiu tych praw na co dzień i z należytym szacunkiem, akceptacją i godnością odnosił się do koleżanek, kolegów oraz wszystkich ludzi wokół.


EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH – CZYNY NIELETNICH I ICH KONSEKWENCJE

W dniu 04.12.2018r. klasy 4 a i 4 b, a w dniu 10.12.2018 klasy 5b i 6a miały w szkole spotkanie i pogadankę z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.  St. sierżant Anna Baluta i st. aspirant Jarosław Stanicki  rozmawiali z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się jakie czyny i zachowania są prawnie zabronione na terenie szkoły i poza nią oraz co grozi młodym ludziom za ich dokonywanie. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom  Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie za współpracę  i  przeprowadzoną prelekcję.

6a spotkanie z policja26a spotkanie z policja   spotkanie z policja klasy46a spotkanie z policja3


PROFILAKTYKA – AKCJA  ANTYNIKOTYNOWA W NASZEJ SZKOLE

W dniach 13- 19 listopada 2018 w ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Oprócz pogadanki i filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki antynikotynowej każda klasa przygotowała  wspólnie plakaty informacyjne, które można było oglądać na szkolnych korytarzach . Dzięki takiej akcji wszyscy jesteśmy bogatsi o wiedzę dotyczącą szkodliwości papierosów i promującą  zdrowy styl życia.

antynikotyna1antynikotyna2antynikotyna3antynikotyna4antynikotyna5antynikotyna6antynikotyna7antynikotyna8logo_klub_bezpiecznego_puchatka

W roku szkolnym 2014/2015 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili
kolejny raz do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje.
„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką pani pedagog Barbary Jaremko.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

ZASADY PROGRAMU:

1. Nauczyciel realizujący program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
2. Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
7. Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
8. Po realizacji programu, nauczyciel prowadzący zajęcia zakłada sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.


k,NDM1NTY0MTQsNjIxMzUx,f,policjant

Zagrożenia związane z naruszeniami prawa, jak i nieszczęśliwymi wypadkami, dotykają nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Niejednokrotnie stają się oni ofiarami kradzieży , wymuszeń rozbójniczych, czy aktów przemocy rówieśniczej ze strony starszych kolegów. Najmłodsi to również ofiary wypadków, do których niejednokrotnie sami się przyczyniają. Zdarzają się wypadki losowe spowodowane niedostateczną opieką ze strony osób dorosłych.
Policyjne statystyki pokazują, że często ofiarami pożarów, prac polowych, pogryzień przez psy są niestety właśnie najmłodsi. Niektórych nieszczęść z pewnością można byłoby uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat istniejących zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszym uczniom, w roku szkolnym 2014/2015 pedagog szkolny realizuje program „BEZPIECZNIE Z SIERŻANTEM BOBREM”, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci.
Działania polegają na przeprowadzeniu raz w miesiącu zajęć z uczniami. Na każdym ze spotkań przekazywane są treści nt. zagrożeń i sposobów ich unikania. Dzieci poznają zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, na podwórku, w kontakcie z nieznajomym, zabaw podczas ferii zimowych czy wakacji.