Innowacje pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2018/2019


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

28 września 2018r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie pod opieką wychowawczyni p. Haliny Moczyńskiej i bibliotekarki szkolnej p. Grażyny Wyszkowskiej spotkali się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych. Celem imprezy było zachęcenie dzieci do czytania książek. Wzięło w niej udział 21 uczniów klasy trzeciej i ponad 60 przedszkolaków. Na początku spotkania panie powiedziały o roli czytania książek w życiu każdego dziecka. Zaś uczniowie zaprezentowali się czytając na głos z podziałem na role dwa rozdziały książki R. Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Następnie dzieci opowiedziały wydarzenia, w których uczestniczyli bohaterowie książki. Później rodzice i nauczyciele przeczytali kolejne dwie przygody (rozdziały) Słodziaków. Na zakończenie maluchy podziękowały starszym kolegom za prezentację książki.


I`m proud to be Polish

W nowym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 4 – 8 biorą udział w innowacji językowo-plastycznej pt. I`m proud to be Polish. Autorkami są panie Elwira Uss i Dorota Mendala. Program ten powstał na skutek współpracy z nauczycielami języka angielskiego z całego kraju. Jest również odpowiedzią na jeden z najważniejszych elementów Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – promowanie wartości patriotycznych. Zakłada stworzenie kartek na 100 lecie niepodległości Polski i wymianę ich ze szkołami z całego kraju (100 szkół). Celem naszej innowacji jest propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018 i poszerzanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.


 PRZEDSZKOLAKI ROZPOCZĘŁY DRUGI ROK REALIZACJI INNOWACJI „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”


ZESPÓŁ KOLEJOWEGO ABC ODWIEDZIŁ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE

CCF27092018_00000


 CZYTANIE NA TRAWIE

30.05.2018r. odbyło się „Czytanie na trawie” w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” z udziałem harcerzy ze Szczepu Harcerskiego „Watra” z Kętrzyna, mamy Oliwii – pani Ani M. Czytaliśmy  wiersze Wandy Chotomskiej. Czas upłynął w miłej atmosferze.


ROK SZKOLNY 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne z:

1. edukacji przedszkolnej - „Bezpieczny Przedszkolak”-  autorstwa pani Marty Mierzwickiej, realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych. Skierowana jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole” oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

2. języka angielskiego – „ My theatre in English – zajęcia teatralno – językowe” - autorstwa pani Elwiry Uss przeznaczona dla uczniów klas VI. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego udział dostarczy im satysfakcji, pobudzi do odkrywania w sobie kreatywności, samodzielności, a przede wszystkim spowoduje, że poprzez zabawę w teatr zrozumieją sens uczenia się i z jaką łatwością przychodzi  im nauka języka obcego.

3. języka angielskiego – „My magic notebook – OK Zeszyt” – autorstwa pani Elwiry Uss  skierowany do uczniów klasy IV. Polega na wdrożeniu w codziennej pracy na lekcjach innowacyjnego zeszytu – Ok zeszytu, notując w nich cele lekcji, kryteria sukcesu, czyli wskazówki, jak osiągnąć wyznaczone cele oraz pytania kluczowe, wymuszające na uczniach twórcze podejście do omawianych zagadnień. Prowadzenie nauczania z pomocą OK zeszytu  poprawia nauczanie i uczenie się poprzez jego dobre zorganizowanie.

4. Program czytelniczy „Przygoda z książką” autorstwa  pani Haliny Moczyńskiej  i pani  Grażyny Wyszkowskiej   przeznaczony jest dla uczniów klasy II. Realizowany od 07.05.2018r. do 10.05.2019r. Innowacyjność programu  „Przygoda z książką” będzie polegała na realizacji zadań w formie zabawowej przy  dużym udziale starszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy aktywności.


My magic notebook – OK Zeszyt

W ramach innowacji metodycznej kontynuujemy pracę z OK Zeszytem również w klasie V. Poza formułowaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu czyli naszego nacobezu w tym półroczu staraliśmy  się nauczyć samodzielnie podsumowywać nasze lekcje języka angielskiego. Stosowaliśmy  mapki mentalne, staraliśmy się, by nasze zeszyty były kolorowe i piękne, ale przede wszystkim by pomagały nam w nauce języka angielskiego. A oto efekty naszej pracy :


Summer prom

Od stycznia 2017 roku w ramach innowacji pedagogicznej: My theatre in English uczniowie spotykali się w każdy poniedziałek by pracować nad scenariuszem przedstawienia w języku angielskim. Każdy dialog, każda scena jest stworzona wyłącznie przez szóstoklasistów. Początki były ciężkie, ale po wdrożeniu się w pracę okazało się, że to jest również całkiem fajna zabawa. Najprzyjemniejszym etapem były próby do przedstawienia, nauka mówienia w języku angielskim. Po pokazaniu efektów pracy uczniowie dokonali ewaluacji swojej pracy i zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad kolejnym scenariuszem przedstawienia.

9 czerwca 2017 roku uczniowie klas szóstych uczęszczający na zajęcia koła języka angielskiego zaprosili swoich młodszych kolegów na przedstawienie teatralne pt.: „Summer prom”.

Przedstawienie bardzo podobało się społeczności szkolnej, tak uczniom jak i nauczycielom. Dziękujemy za brawa, długo zostaną w naszej pamięci.

W innowacji pedagogicznej czynny udział brali uczniowie klasy VI a i VI b:

Agata Ożga, Nikola Anuszewska, Patrycja Sobiecka, Natalia Pruszyńska, Julia Pietkiewicz, Weronika Rutkowska, Klaudia Pupek, Krzysztof Bieniek i Kacper Drawnel. Opiekę nad tą wspaniałą grupę sprawowała pani Elwira Uss.

Fotorelacja z przygotowań i nagranie przedstawienia poniżej: