Innowacje pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2020/2021


Innowacja pedagogiczna
,,Emocja’’
w grupie PSZCZÓŁKI

 

Data rozpoczęcia: 01.09.2020r.

Data zakończenia: 13.06.2021r.

Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno-organizacyjna w oparciu o międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”.

W innowacji wezmą udział dzieci przedszkolne 5-6-latki z grupy V- „Pszczółki”

Prowadząca innowację: Ewa Jakoniuk

Innowacja pedagogiczna ma na celu wprowadzić dzieci w świat wartości. Plan innowacji jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wychowanie polega przede wszystkim na tym, by zwalczyć egoizm, a przyzwyczaić dzieci do liczenia się z innymi. Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość, opanowanie to podstawy kulturalnego sposobu bycia. Realizacja innowacji będzie odbywać się podczas zajęć dydaktycznych. Podczas cyklicznych spotkań będą realizowane różnorodne ćwiczenia i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych oraz nabywania zaplanowanych umiejętności.Głównym jej założeniem jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem,zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.. Dlatego od najmłodszych lat należy budować przyjazny stosunek do inności. Autorkami są nauczycielki: Marzena Dziadkowiec i Krystyna Grzegrzółka.

Cele główne:

-Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
-rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
-aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób,
-wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość;

Cele szczegółowe:
-kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci,
-dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi,
-nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas m.in. wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka, np.choroby serca, autyzm, cukrzyca,
-kształtowanie postaw empatii wobec inności.
-budowanie przyjaznego klimatu integracji,
-nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy,
-eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do innosci;

Praca nauczyciela z kolejnymi modułami polega na nauczeniu dzieci wybranych wartości.

Realizacja innowacji ma za zadanie poszerzyć treści programowe z obszaru wartości. Dzięki temu można wzbogacić wiedzę dzieci poprzez spotkania z ciekawymi osobami uczącymi właściwego postępowania: spotkanie z pedagogiem szkolnym, ze specjalistą oligofrenopeadagogiem, surdologopedą, tyflologopedą, logopedą. Poprzez realizację innowacji podniesie się poziom wiedzy i kompetencji dzieci w zakresie wartości. Rozwinie się u dzieci spontaniczność oraz wzrośnie poziom wrażliwości.

 


INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Super moce zdobywamy, bo doświadczamy świata wszystkimi zmysłami.” 

Autor:  Aneta Mila

Konsultacje specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej oraz dobór ćwiczeń: Renata Chodyko

Grupa: „Żuczki”

Data rozpoczęcia innowacji: 01.10.2020r.

Data zakończenia innowacji: 31.05.2021r.

Rodzaj innowacji: innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym

Innowacja będzie realizowana w zakresie wychowania przedszkolnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na wzmacnianie u dzieci funkcji odpowiedzialnych za proces uczenia się poprzez wspomaganie integracji sensorycznej.  Innowacja polegać będzie na wprowadzeniu do zajęć edukacyjnych dodatkowych ćwiczeń, usprawniających funkcje ważne w procesie rozwoju dziecka, szczególnie w zakresie jego możliwości edukacyjnych. Podczas wdrażania innowacji będą kształtowane sprawności istotne w procesie uczenia się, takie jak: wzrok, słuch, ruch i mowa.

Nowatorstwo metody polega na dobraniu właściwych ćwiczeń do kształtowania obszarów wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych oraz mowy u dzieci. Wszystkie ćwiczenia realizowane w tym procesie, dobrane zostały w taki sposób, by sprzyjały najlepszemu funkcjonowaniu dziecka i umożliwiały jego optymalny rozwój. Innowacja zakłada świadome i celowe kształtowanie poszczególnych partii sprawności dziecięcej: wzroku, słuchu, ruchu i mowy.

Dziecko, we współczesnym świecie, od urodzenia „bombardowane” jest całą gamą napływających ze wszystkich stron bodźców. Każdego dnia widzi ono i dotyka olbrzymią ilość przedmiotów o różnych fakturach, kształtach i kolorach; słyszy przeróżne dźwięki, takie chociażby jak szepty, odgłosy zwierząt i maszyn czy muzyka; czuje różnorodny smak  potraw oraz intensywne zapachy, ale też swoje ciało, którym kieruje, by wykonać określoną czynność. Wszystkie te aktywności wymagają zaangażowania ze strony układu sensorycznego, bo przecież dziecko poznaje i odbiera świat za pomocą zmysłów.

Jeżeli proces integracji sensorycznej przebiega bez zakłóceń, czyli wszystkie napływające z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarzane poprawnie, wówczas dziecko widzi świat jako przyjazne miejsce, potrafi trafnie oceniać sytuacje, w których się znajduje i adekwatnie na nie reagować.

Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga, czucie ciała oraz wzrok, słuch i mowa) mają zatem zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu dziecka. Ich dobre zintegrowanie stanowi  podstawę optymalnego rozwoju i wykształcenia  umiejętności, takich jak umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie czy pisanie. Gdy mózg dziecka ma problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, pojawiają się zaburzenia integracji sensorycznej. Dziecko ma wówczas trudności z zaplanowaniem i wykonywaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, mieć kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się tez zaburzenia koordynacji ruchowej, umiejętności pisania i czytania oraz  ogólnego funkcjonowania.


ROK SZKOLNY 2019/2020

0001


„Razem z mamą, razem z tatą. Dzieci uczą rodziców” – autorstwa pani Marty Żukowskiej, realizowana w grupie „Żuczki”.

Skierowana jest do dzieci i ich rodziców. Celem jest kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i  więzi między rodziną i przedszkolem.

DZIECI UCZĄ RODZICÓW W DOMU

LEKCJA 2 – ZDROWIE

LEKCJA 1 – JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

WIZYTA W SKŁADZIE OPAŁU NA ZAPROSZENIE MAMY DOROTKI

DZIECI UCZĄ RODZICÓW

LEKCJA 5 „WYJĄTKOWA PSZCZOŁA”

20200317_161708

Pszczoła? Owad wyjątkowy i na swój sposób doskonały. Dzięki niemu pożywienie mamy. Lekcja 5 to podróż do świata pszczół. W trakcie lekcji dzieci poznają te małe owady, a także dowiedzą się o tym, jak wielki jest ich wpływ na nasze życie. Zwieńczeniem lekcji jest nauka wiersza „Zmartwienie pszczoły”.

Czytanie na dywanie

Dzień Babci i Dziadka

Lekcja IV Mały ekolog

Obraz (4)

Lekcja III Bezpieczne ferie

Lekcja II „Pomocne serce”

Świąteczna lekcja Języka Angielskiego

Lekcja I „Niepodległa Polska”

Wizyta w pracy u taty Alicji.

 Przedszkolny festiwal kolęd i pastorałek

 Orszak Trzech Króli

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Akcja charytatywna „Szpikowa Paczka dla Onkodzieciaczka”


„Bezpieczny Przedszkolak”-  autorstwa pani Marty Żukowskiej, realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych. Skierowana jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest uzyskanie w obecnym roku szkolnym certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole”.

20200221_101737


ROK SZKOLNY 2018/2019


WIELKI MARATON CZYTELNICZY

W ramach innowacji czytelniczej uczniowie klasy IIIa przystąpili do udziału w X Wielkim Maratonie Czytelniczym. Duży sukces odnieśli: Lena Cichomska i Bartek Zawadzki Rymsza, którzy zostali laureatami. W nagrodę pojechali do Gdańska, gdzie odebrali dyplomy i książki a także uzyskali autografy znanych pisarzy dziecięcych. Z pewnością taki sukces zachęci młodych do udziału w innych konkursach czytelniczych.


DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

IMG_20190222_081650 (1)

21 luty to Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie klasy III pisali rymowanki o swoich bohaterach literackich, robili plakaty mające na celu  zwrócenie uwagi na poprawność językową, kulturę i historię naszego języka ojczystego. Najciekawsze prace zostały nagrodzone słodkimi upominkami i dyplomami. Można je podziwiać w bibliotece szkolnej i na korytarzach.


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PISANIA PIÓREM

Dziś 12 lutego, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem. To właśnie 12 lutego 1884 roku Lewis Waterman opatentował pióro wieczne. Święto ma na celu propagowanie odręcznego pisania wiecznym piórem. Pióra na atrament stosowane były już wcześniej, ale bardzo ciekły.
Waterman, który był nowojorskim doradcą ubezpieczeniowym, miał takie pióro i dał je kiedyś jednemu ze swoich klientów do podpisania polisy. Atrament zalał polisę, biurko i klienta, który strasznie się zdenerwował. Wtedy Waterman postanowił udoskonalić ten przyrząd
do pisania. Porzucił później zawód ubezpieczyciela i zaczął produkować wieczne pióra. Do dziś firma Watermana jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wiodących na rynku Zanim powstały pióra wieczne, pisano stalówkami osadzonymi w obsadkach, które maczano
w kałamarzu wypełnionym atramentem.
Nasi rodzice uczyli się w ławkach, w których wydrążone były specjalne otwory na kałamarz i zagłębienie na pióro.
Uczniowie klasy III a dla uczczenia Ogólnopolskiego Święta Pisania Piórem ćwiczyli piękne pismo,
a efekty możemy podziwiać na naszej stronie internetowej.


„CZYTANIE PRZY KOMINKU”

W czwartek 20 grudnia uczniowie klasy III uczestniczyli w „Czytaniu przy kominku”. Wysłuchali „Opowieść wigilijną” czytaną przez koleżankę z klasy VIII Agatę oraz „Dziadka do orzechów” czytanego przez uczniów z klasy VI Olgę i Karola.  W czytaniu wspomogła nas mama Milenki pani Monika. Podczas spotkania panował świąteczny nastrój. W tle słychać było muzykę. Czas upłynął w miłej, świątecznej atmosferze.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

27 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Pluszowego Misia. Zespoły pięcioosobowe z klas II i III zmagali się w konkursie wiedzowym ze znajomości lektury A.A Millne pt.: „Kubuś Puchatek”. Uczniowie odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki i krzyżówki. Zwyciężyła drużyna z klasy III. W tym dniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Przygody Kubusia Puchatka”, w którym wzięli udział uczniowie klas I – III. Komisja w składzie: p. Dyrektor Ewa Stadnicka, p. Dorota Mendala, p. Grażyna Wyszkowska wyłoniła zwycięzców:

I miejsce uczennica klasy IIb – Karolina G.

II miejsce uczennica klasy IIIa – Hanna W.

III miejsce uczennica klasy Ib – Maja F.

Dziewięcioro uczniów zostało wyróżnionych.


SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW

Uczniowie klasy III brali udział w Akcji: Szkolne Przygody Gangu Słodziaków.

 Głośne czytanie jest niezwykle istotne w rozwoju dziecka. Jego największe zalety to:

● nauka samodzielnego myślenia i pobudzanie wyobraźni,

● ćwiczenie pamięci i koncentracji,

● pomoc w nauce i wsparcie w szkolnych sukcesach.

Aby wyrobić w dziecku nawyk czytania, wystarczy czytać z nim codziennie po 10 minut. Uczniowie otrzymali albumy, aby zmotywować je, rodzice potwierdzali to podpisem, a dziecko otrzymywało w nagrodę  naklejkę.

 Klasa przystąpiła również do konkursu, uczniowie wymyślali nowe przygody Słodzików. Każdy uczeń przeczytał głośno koleżankom i kolegom swoją historię i zrobiliśmy klasową książkę „Nowe przygody Gangu Słodziaków.


INNOWACJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Dnia 22 listopada dla grupy Smerfy, Misie i Biedrobnki odbyły się zajęcia „Dzieci bezpieczne w sieci” prowadzone przez pedagoga szkolnego Dominikę Marantowicz. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom Internetu oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń takich jak laptop, tablet, komputer czy telefon. Zerówkowicze dowiedzieli się, że podczas zabaw w Internecie muszą pamiętać o tym, że nie można podawać swoich danych osobowych ( imienia, nazwiska, wieku czy adresu), że najbezpieczniej jest korzystać ze stron internetowych w obecności dorosłych lub tych sprawdzonych przez rodziców. Poprzez zabawę ” Kto puka do drzwi” pedagog szkolny zwrócił dzieciom uwagę, że tak jak przez zamknięte drzwi nie widzimy, kto za nimi stoi, tak w internecie nie wiemy kto do nas pisze siedząc przy innym komputerze w innym domu. Pani Dominika mówiąc o Sieciuchach, czyli ludziach którzy zachowują się niewłaściwie, „niegrzecznie” i poprzez Internet straszą, oszukują innych, uwrażliwiła dzieci, że muszą być ostrożne i mówić rodzicom lub innym znanym dorosłych jeśli coś ich przestraszy lub zaniepokoi podczas zabawy na komputerze czy innym urządzeniu. Dzieci poznały bezpieczną stronę www.necio.pl., wysłuchały bajki o Neciu, tańczyły do piosenek ” Necio rap” i ” Fajnie w internecie”, a do domu zabrały kolorowankę przypominającą zasady bezpieczeństwa w internecie.


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

28 września 2018r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie pod opieką wychowawczyni p. Haliny Moczyńskiej i bibliotekarki szkolnej p. Grażyny Wyszkowskiej spotkali się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych. Celem imprezy było zachęcenie dzieci do czytania książek. Wzięło w niej udział 21 uczniów klasy trzeciej i ponad 60 przedszkolaków. Na początku spotkania panie powiedziały o roli czytania książek w życiu każdego dziecka. Zaś uczniowie zaprezentowali się czytając na głos z podziałem na role dwa rozdziały książki R. Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Następnie dzieci opowiedziały wydarzenia, w których uczestniczyli bohaterowie książki. Później rodzice i nauczyciele przeczytali kolejne dwie przygody (rozdziały) Słodziaków. Na zakończenie maluchy podziękowały starszym kolegom za prezentację książki.


I`m proud to be Polish

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w innowacji językowo-plastycznej pt. I`m proud to be Polish, ktorej autorkami były panie Elwira Uss i Dorota Mendala. Program ten powstał na skutek współpracy z nauczycielami języka angielskiego z całego kraju. Jest również odpowiedzią na jeden z najważniejszych elementów Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – promowanie wartości patriotycznych. Zakładał stworzenie kartek na 100 lecie niepodległości Polski i wymianę ich ze szkołami z całego kraju (100 szkół). Celem naszej innowacji było propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018 i poszerzanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.


 PRZEDSZKOLAKI ROZPOCZĘŁY DRUGI ROK REALIZACJI INNOWACJI „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”


ZESPÓŁ KOLEJOWEGO ABC ODWIEDZIŁ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE

CCF27092018_00000


 CZYTANIE NA TRAWIE

30.05.2018r. odbyło się „Czytanie na trawie” w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” z udziałem harcerzy ze Szczepu Harcerskiego „Watra” z Kętrzyna, mamy Oliwii – pani Ani M. Czytaliśmy  wiersze Wandy Chotomskiej. Czas upłynął w miłej atmosferze.


ROK SZKOLNY 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne z:

1. edukacji przedszkolnej - „Bezpieczny Przedszkolak”-  autorstwa pani Marty Mierzwickiej, realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych. Skierowana jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole” oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

2. języka angielskiego – „ My theatre in English – zajęcia teatralno – językowe” - autorstwa pani Elwiry Uss przeznaczona dla uczniów klas VI. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego udział dostarczy im satysfakcji, pobudzi do odkrywania w sobie kreatywności, samodzielności, a przede wszystkim spowoduje, że poprzez zabawę w teatr zrozumieją sens uczenia się i z jaką łatwością przychodzi  im nauka języka obcego.

3. języka angielskiego – „My magic notebook – OK Zeszyt” – autorstwa pani Elwiry Uss  skierowany do uczniów klasy IV. Polega na wdrożeniu w codziennej pracy na lekcjach innowacyjnego zeszytu – Ok zeszytu, notując w nich cele lekcji, kryteria sukcesu, czyli wskazówki, jak osiągnąć wyznaczone cele oraz pytania kluczowe, wymuszające na uczniach twórcze podejście do omawianych zagadnień. Prowadzenie nauczania z pomocą OK zeszytu  poprawia nauczanie i uczenie się poprzez jego dobre zorganizowanie.

4. Program czytelniczy „Przygoda z książką” autorstwa  pani Haliny Moczyńskiej  i pani  Grażyny Wyszkowskiej   przeznaczony jest dla uczniów klasy II. Realizowany od 07.05.2018r. do 10.05.2019r. Innowacyjność programu  „Przygoda z książką” będzie polegała na realizacji zadań w formie zabawowej przy  dużym udziale starszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy aktywności.


My magic notebook – OK Zeszyt

W ramach innowacji metodycznej kontynuujemy pracę z OK Zeszytem również w klasie V. Poza formułowaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu czyli naszego nacobezu w tym półroczu staraliśmy  się nauczyć samodzielnie podsumowywać nasze lekcje języka angielskiego. Stosowaliśmy  mapki mentalne, staraliśmy się, by nasze zeszyty były kolorowe i piękne, ale przede wszystkim by pomagały nam w nauce języka angielskiego. A oto efekty naszej pracy :


Summer prom

Od stycznia 2017 roku w ramach innowacji pedagogicznej: My theatre in English uczniowie spotykali się w każdy poniedziałek by pracować nad scenariuszem przedstawienia w języku angielskim. Każdy dialog, każda scena jest stworzona wyłącznie przez szóstoklasistów. Początki były ciężkie, ale po wdrożeniu się w pracę okazało się, że to jest również całkiem fajna zabawa. Najprzyjemniejszym etapem były próby do przedstawienia, nauka mówienia w języku angielskim. Po pokazaniu efektów pracy uczniowie dokonali ewaluacji swojej pracy i zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad kolejnym scenariuszem przedstawienia.

9 czerwca 2017 roku uczniowie klas szóstych uczęszczający na zajęcia koła języka angielskiego zaprosili swoich młodszych kolegów na przedstawienie teatralne pt.: „Summer prom”.

Przedstawienie bardzo podobało się społeczności szkolnej, tak uczniom jak i nauczycielom. Dziękujemy za brawa, długo zostaną w naszej pamięci.

W innowacji pedagogicznej czynny udział brali uczniowie klasy VI a i VI b:

Agata Ożga, Nikola Anuszewska, Patrycja Sobiecka, Natalia Pruszyńska, Julia Pietkiewicz, Weronika Rutkowska, Klaudia Pupek, Krzysztof Bieniek i Kacper Drawnel. Opiekę nad tą wspaniałą grupę sprawowała pani Elwira Uss.

Fotorelacja z przygotowań i nagranie przedstawienia poniżej: