Konsultacje i zebrania z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I -VIII

- 13.09.2018 r. – spotkanie z rodzicami

godz.. 16.00 – klasy I- III

godz. 17.00 – klasy IV – VIII

-14.11.2018r. – spotkanie z rodzicami

godz.. 16.00 – klasy I- III

godz. 17.00 – klasy IV – VIII

17.01.2019 r. – podsumowanie pracy w I półroczu;

godz.. 16.00 – klasy I- III

godz. 17.00 – klasy IV – VIII

- 20.03.2019 r. – spotkanie z rodzicami

godz.. 16.00 – klasy I- III

godz. 17.00 – klasy IV – VIII

- 22.05.2019 r. –spotkanie z rodzicami – przewidywane  oceny roczne;

godz.. 16.00 – klasy I- III

godz. 17.00 – klasy IV – VIII

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

11.09.2018r.

13.11.2018r.

14.05.2019r.

*mogą być zorganizowane dodatkowe terminy spotkań na wniosek wychowawców po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem .

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

- 25.10.2018 r. – indywidualne konsultacje

- 11.12.2018 r. – indywidualne konsultacje

- 16.04.2019 r. – indywidualne konsultacje