Dla rodziców

REKRUTACJA

Harmonogram - rekrutacja rok 2020-2021


FORMULARZE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZESZKLONYCH

Deklaracja kontynuacji pobytu w przedszkolu 2020-2021

Formularz rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych 2020-2021

Oświadczenie woli rodzica – przedszkole 2020-2021


FORMULARZE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO KLASY I

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do obwodowej szkoły podstawowej

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

Oświadczenie woli

2700331ee7v91qahx

Szanowni Państwo,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

-      4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

-      4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

-      2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2700331ee7v91qahx

Czym dziecko żyje, tego się nauczy!

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości uczy się walczyć.

Jeśli dziecko jest zawstydzane uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się jak znaleźć miłość w świecie.

2700331ee7v91qahx

abc_baner

Seria Oświatowe ABC

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainicjował kampanię informacyjną pod nazwą OŚWIATOWE ABC; współtworzą ją także Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja adresowana jest do rodziców, nauczycieli i uczniów.

Publikowane dotychczas materiały omawiają następujące zagadnienia:

 • egzamin i wybór ścieżki dalszego kształcenia przez gimnazjalistów
 • sześciolatek w szkole
 • odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci.

Zapraszamy do lektury!

2700331ee7v91qahx

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 •  Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
 • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
 • Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
 • Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
 • Nigdy nie mów „zrobisz to, bo tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 • Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczuł byś się, będąc dzieckiem.
 • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

2700331ee7v91qahx

DEKALOG MĄDREGO RODZICA

NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu na zabawę, spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja psychikę. Zajęcia dodatkowe planuj tak, by nie przeciążać dziecka nadmiarem obowiązków.

DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka – to je zachęci do twórczej pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania do innych dzieci.

STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, BEZKONFLIKTOWYCH RELACJI z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań, tłumacz, dlaczego tak właśnie należy się zachować.

OKAZUJ MU, ŻE Z OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO PRZYSZŁOŚĆ, zapewnij, że zawsze może na Ciebie liczyć. Będzie czuło twoje psychiczne wsparcie i chętniej usłucha ewentualnych rad.

NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI swojego dziecka, musisz zrozumieć, że jest ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi marzeniami. To tylko Tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie Twoje dziecko. Zamiast zniechęcać je do realizowania własnych pragnień i planów, doradzaj, jak je urzeczywistnić, i staraj się mu w tym pomóc.

UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi ludźmi. Wytłumacz, że lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę.

NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM. Musi doświadczyć na własnej skórze swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne.

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE. Pokazuj, że prawdziwa atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchownością, a znacznie więcej ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć.

NIE GDERAJ. Jeśli będziesz zamęczać dziecko nieustannymi wymówkami, będzie udawać głuchego.

Pamiętaj, że CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU oraz autentyczne zainteresowanie jego sprawami są o wiele cenniejsze od drogiej zabawki, ubrania czy najbardziej nawet atrakcyjnego prezentu.

2700331ee7v91qahx

RODZICU! PRZYJAŹNIE TWOJEGO DZIECKA – WAŻNA SPRAWA

Co zrobić, aby Twoje dziecko nie było samotnikiem?

1. Nie ośmielaj dziecka na siłę – nie zawstydzaj go przy innych dzieciach.

2. Nie zniechęcaj do kontaktów z innymi dziećmi – które w Twojej opinii są nieodpowiednim towarzystwem dla Twego dziecka.

3. Nie wyręczaj dziecka we wszystkim, ponieważ w ten sposób wychowujesz niezaradnego człowieka, a tacy przecież nie cieszą się sympatią otoczenia.

W jaki sposób pomagać dziecku nawiązywać przyjaźnie?

1. Inicjuj spotkania – dbaj o to, aby Twoje dziecko miało okazję do przebywania z innymi dziećmi, odwiedzaj place zabaw, zaproponuj wycieczkę z kolegą dziecka.

2. Ucz życzliwości wobec innych ludzi.

3. Bądź dobrym przykładem – zapraszaj do siebie znajomych, wspólnie z bliskimi rodzinami wyjeżdżajcie na urlop, ponieważ dzieci towarzyskich rodziców, są śmielsze i pewniejsze siebie, nie boją się ludzi.

Co daje dziecku przyjaźń?

1. Dziecko odkrywa, co już potrafi poprzez porównywanie siebie z grupą rówieśników.

2. Naśladuje dobre wzorce – dziecko stara się naśladować tych, którzy mu imponują.

3. Uczy się tolerancji.

4. Znajduje wsparcie i zrozumienie.