Dla rodziców

ZMIANY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zarządzenie Nr 152/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

    z dnia 07.06.2019 r.

 

w sprawie zmiany zmienionego Zarządzenia Nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm) oraz 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam co następuje,

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 142/2019 z dnia 29.05.2019 r. otrzymuje następujące brzmienie: Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
2 kwietnia 8 kwietnia Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
9 kwietnia 29 kwietnia Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
30 kwietnia 14 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
17 maja Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
20 maja 27 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 maja  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
31 lipca  Opublikowanie ilości wolnych miejsc.
1 sierpnia 8 sierpnia Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
12 sierpnia  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
13 sierpnia  16 sierpnia  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
19 sierpnia  Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.


W nowym roku szkolnym 2019/2020 powstanie jedna klasa 1 usportowiona !!!

 Plakat-e1556638542314


DYŻUR WAKACYJNY)

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO

DRODZY RODZICE!

 

NASZE PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU
W GODZINACH 6:30 – 16:00 .

 

Z DYŻURU MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO TE DZIECI,
KTÓRYCH OBYDWOJE RODZICE PRACUJĄ W TYM CZASIE
I KTÓRZY ZŁOŻYLI ODPOWIEDNIE DOKUMENTY.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego FORMULARZ – DYŻUR WAKACYJNY


REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA

OŚWIADCZENIE RODZICA- PRAWNEGO OPIEKUNA

DEKLARACJA-KONTYNUACJI-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-3-W-KĘTRZYNIE


Bez tytułu

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do obwodowej szkoły podstawowej

Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

Oświadczenia rodziców-opiekunów prawnych

Oświadczenie woli


SPEKTAKLE TEATRALNE

    SPEKTAKLE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III

W KINIE „GWIAZDA”

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Szanowni Rodzice w tym roku szkolnym mamy zaplanowane trzy spektakle teatralne:

       1.  Proekologiczne przedstawienie edukacyjne „Dorotka po drugiej stronie tęczy”- 05. XI. 2018r. godz. 8.30 ,cena biletu  – 19.00 zł   - Narodowy Teatr Edukacji im.Adama Mickiewicza z Wrocławia.

2. „Piotruś Pan” – 09. 01.2019 r. , godz. 8.30, cena biletu – 18.00 zł -  Katolicki Teatr  Edukacji

3. „Śnieżka- 15. 05.2019 r. , godz. 8.30, cena biletu – 18.00 zł -  Katolicki Teatr  Edukacji

2700331ee7v91qahx

Szanowni Państwo,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

-      4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

-      4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

-      2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2700331ee7v91qahx

WYSTARCZY TAK NIEWIELE, A JAK WIELE MOŻNA ZYSKAĆ…

PROŚBA O POMOC DLA PANI MAŁGOSI

                                

Chcielibyśmy przedstawić Wam dziewczynę, która zawsze była pomocna innym, jednak życie nie ułożyło jej cudownego scenariusza, zawsze miała pod górkę, jednak dzień 24 maja br. zmienił całe jej życie i jej 5-cio letniej córeczki, którą sama wychowywała.
24 maja w godzinach popołudniowych jak w każdy słoneczny dzień wyszła przed dom rodziców u których mieszkała ze swoją córeczką na plac, jednak już nie wróciła………Po krzykach i płaczu dziecka została znaleziona przez swojego tatę na klatce schodowej, jednak było już trochę za późno, gdyż już nie oddychała. Tata własnymi siłami próbował reanimacji, ale bez skutku, po przyjeździe karetki pogotowia ratownicy odzyskali akcję serca, ale po 16 minutach. Czas zatrzymania akcji serca był na tyle długi, że dziewczyna ma niedotleniony mózg. Przez 3 miesiące pani Gosia leżała na oiomie patrząc w jeden punkt, od czasu do czasu przewracając gałkami ocznymi. Lekarze twierdzą, że cuda się zdarzają i my w ten cud z całego serca wierzymy, że wróci do nas z uśmiechem na twarzy jak kiedyś, do całej rodziny i co najważniejsze do swojej małej córeczki, która bardzo tęskni za swoją mamusią.
Pani Małgorzata w tej chwili przebywa w Ośrodku Leczniczo – Opiekuńczym w Reszlu, gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę, jednak to nie wystarczy, potrzebne będą dodatkowe ćwiczenia, zabiegi i rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. Rodzina i przyjaciele dokładają wszelkich starań, aby uzbierać jakikolwiek grosz, by pomóc dziewczynie. Prosimy o jakąkolwiek pomoc z Waszej strony. Razem możemy przywrócić nadzieję rodzinie i córeczce pani Gosi. Wystarczy tak niewiele, a możemy sprawić, że dziecko odzyska swoją mamę, a rodzice córkę. Przyłączmy się wszyscy i otwórzmy nasze serca, nie tylko od święta, ale od teraz.

Aby wspomóc leczenie pani Małgorzaty Murawskiej należy wpłacić pieniądze na konto Fundacji Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

Poniżej pełna nazwa fundacji i konta na które można wpłacać darowizny. Z całego serca z góry dziekuje w swoim imieniu i całej rodziny „NIE MYŚL ŻE TO TYLKO GROSZE KAŻDA WPŁATA TO DLA NAS WIELKI DAR”. 

FUNDACJA OSOBOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
(z dopiskiem Małgorzata Murawska o numerze subkonta 431/M-darowizna)

KRS FUNDACJI 0000186434

2700331ee7v91qahx

Czym dziecko żyje, tego się nauczy!

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości uczy się walczyć.

Jeśli dziecko jest zawstydzane uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się jak znaleźć miłość w świecie.

2700331ee7v91qahx

abc_baner

Seria Oświatowe ABC

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainicjował kampanię informacyjną pod nazwą OŚWIATOWE ABC; współtworzą ją także Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja adresowana jest do rodziców, nauczycieli i uczniów.

Publikowane dotychczas materiały omawiają następujące zagadnienia:

 • egzamin i wybór ścieżki dalszego kształcenia przez gimnazjalistów
 • sześciolatek w szkole
 • odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci.

Zapraszamy do lektury!

2700331ee7v91qahx

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 •  Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
 • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
 • Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
 • Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
 • Nigdy nie mów „zrobisz to, bo tak chcę”- jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 • Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczuł byś się, będąc dzieckiem.
 • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

2700331ee7v91qahx

DEKALOG MĄDREGO RODZICA

NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu na zabawę, spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja psychikę. Zajęcia dodatkowe planuj tak, by nie przeciążać dziecka nadmiarem obowiązków.

DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka – to je zachęci do twórczej pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania do innych dzieci.

STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, BEZKONFLIKTOWYCH RELACJI z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań, tłumacz, dlaczego tak właśnie należy się zachować.

OKAZUJ MU, ŻE Z OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO PRZYSZŁOŚĆ, zapewnij, że zawsze może na Ciebie liczyć. Będzie czuło twoje psychiczne wsparcie i chętniej usłucha ewentualnych rad.

NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI swojego dziecka, musisz zrozumieć, że jest ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi marzeniami. To tylko Tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie Twoje dziecko. Zamiast zniechęcać je do realizowania własnych pragnień i planów, doradzaj, jak je urzeczywistnić, i staraj się mu w tym pomóc.

UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi ludźmi. Wytłumacz, że lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę.

NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM. Musi doświadczyć na własnej skórze swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne.

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE. Pokazuj, że prawdziwa atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchownością, a znacznie więcej ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć.

NIE GDERAJ. Jeśli będziesz zamęczać dziecko nieustannymi wymówkami, będzie udawać głuchego.

Pamiętaj, że CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU oraz autentyczne zainteresowanie jego sprawami są o wiele cenniejsze od drogiej zabawki, ubrania czy najbardziej nawet atrakcyjnego prezentu.

2700331ee7v91qahx

RODZICU! PRZYJAŹNIE TWOJEGO DZIECKA – WAŻNA SPRAWA

Co zrobić, aby Twoje dziecko nie było samotnikiem?

1. Nie ośmielaj dziecka na siłę – nie zawstydzaj go przy innych dzieciach.

2. Nie zniechęcaj do kontaktów z innymi dziećmi – które w Twojej opinii są nieodpowiednim towarzystwem dla Twego dziecka.

3. Nie wyręczaj dziecka we wszystkim, ponieważ w ten sposób wychowujesz niezaradnego człowieka, a tacy przecież nie cieszą się sympatią otoczenia.

W jaki sposób pomagać dziecku nawiązywać przyjaźnie?

1. Inicjuj spotkania – dbaj o to, aby Twoje dziecko miało okazję do przebywania z innymi dziećmi, odwiedzaj place zabaw, zaproponuj wycieczkę z kolegą dziecka.

2. Ucz życzliwości wobec innych ludzi.

3. Bądź dobrym przykładem – zapraszaj do siebie znajomych, wspólnie z bliskimi rodzinami wyjeżdżajcie na urlop, ponieważ dzieci towarzyskich rodziców, są śmielsze i pewniejsze siebie, nie boją się ludzi.

Co daje dziecku przyjaźń?

1. Dziecko odkrywa, co już potrafi poprzez porównywanie siebie z grupą rówieśników.

2. Naśladuje dobre wzorce – dziecko stara się naśladować tych, którzy mu imponują.

3. Uczy się tolerancji.

4. Znajduje wsparcie i zrozumienie.