UKS TRÓJKA

 

ZAŁOŻENIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

TRÓJKA

Dnia 13 lutego 2018 r. odbyło się zebranie zainteresowanych rodziców oraz nauczycieli, którego celem było założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego w naszej szkole. Członkowie spotkania jednogłośnie zadecydowali, iż takie stowarzyszenie powinno w naszej placówce funkcjonować pod nazwą UKS Trójka. Po głosowaniu wybrano zarząd klubu:

Prezes – Maciej Duczek

Wiceprezes – Marta Łozowska

Sekretarz – Andrzej Klimowicz

Działania klubu mają rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych o dodatkowe dyscypliny sportu skierowane do uczniów SP3.

 W roku szkolnym 2019/2020 powstały zatem 3 sekcje sportowe, w których p. Maciej Duczek, p. Marta Łozowska oraz p. Paweł Hartkiewicz prowadzą dla dzieci regularne zajęcia z różnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, pływanie). Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, orliku lub krytej pływalni w Kętrzynie).

Pan Maciej Duczek prowadzi zajęcia:

- z siatkówki dla chłopców i dziewcząt kl. 5 we wtorki w godz. 13.30-14.30 i piątki w godz. 13.45-14.45 na sali gimnastycznej

- z piłki nożnej dla chłopców kl. 6-8 w piątki w godz. 16.30-18.00 (w okresach: wrzesień-listopad oraz kwiecień-czerwiec) na orliku przy SP1.

- z pływania dla klasy 2b oraz 3b w środy w godz. 10.00-12.00 na pływalni w PCE w Kętrzynie.

Pani Marta Łozowska prowadzi zajęcia:

- z pływania dla klasy 2a i 3a w środy w godz. 10.00-12.00 na pływalni w PCE w Kętrzynie.

Pan Paweł Hartkiewicz prowadzi zajęcia:

- z pływania dla chłopców i dziewcząt doskonalących umiejętności we wtorki i piątki w godz. 15.40-16.40 na pływalni w PCE w Kętrzynie.

linia-ruchomy-obrazek-0429

Statut UKS Trójka

linia-ruchomy-obrazek-0429