Konkursy

„Tajemnicze urodziny”

Włączając się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kętrzynie zaprasza dzieci i młodzież do wykonania kart urodzinowych naszej Ojczyźnie w biało-czerwonych barwach.

W ramach konkursu należy przygotować kartkę urodzinową o dowolnym formacie i kształcie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, która powinna być wykonana indywidualnie.

Termin składania prac do 23.10.2018r.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i ucz. kl. I-III dostarczają prace do wychowawcy klasy/grupy, ucz. kl. IV-VIII do nauczyciela plastyki.

679152rzoh861uxv

Regulamin międzynarodowego konkursu

679152rzoh861uxv

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

679152rzoh861uxv2018- ROK WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

Konkurs-Plastyczny- Portret Wojciecha Kętrzyńskiego

679152rzoh861uxv

Konkurs plastyczny – „MÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT”

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI, VII, VIII szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie miasta Kętrzyn.

 

Organizator konkursu nie przyjmuje prac zbiorowych, pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne wykonane przez dzieci. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.

Pod uwagę nie będą brane również prace wykonane z gotowych elementów.

 

Ocenie podlegać będzie:

- estetyka wykonanej pracy,

- samodzielność, pomysłowość,

- dobór materiałów,

- ogólny wyraz artystyczny,

- technika wykonanej pracy.

 

Cel konkursu:

- Spostrzeganie oczyma dzieci i młodzieży bezpiecznego świata bez przemocy.

- Kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw empatii, reagowania na akty przemocy.

- Uczenie zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich.

- Uwrażliwianie na problemy przemocy.

- Spostrzeganie oczyma dzieci i młodzieży problemu przemocy.

 

Termin składania prac: do 02.11.2018r.

 

Format pracy: A4 lub A3

 

Technika dowolna

 

679152rzoh861uxv