Konkursy

Regulamin Konkursu fotograficznego

„PEJZAŻ POLSKI” 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury;

2.   Zdjęcia należy nadsyłać  lub dostarczyć w zapakowanej kopercie do 4 listopada (środa) 2019 roku.

na adres:

Kętrzyńskie Centrum Kultury

Ul. Sikorskiego 24 a

11-400 Kętrzyn

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „ Pejzaż Polski 2019”

Szczegółowe informacje pod tel. : 531 256 209 Izabela Pniewska

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu lub przesyłki.

4.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2019 r.  o godz. 17.00 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury. / II piętro

 

II. UCZESTNICY:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący zawodowo i amatorsko bez ograniczeń wiekowych;

2. Z uczestnictwa wyłączeni są organizatorzy konkursu.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace (tryptyk itp. Traktowany jest jako jedna praca) w formacie od 20×30 do 70×100 cm.

2. Każdy autor musi  dołączyć  wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, która jest załącznikiem regulaminu;

3. Wymagamy aby każde zdjęcie było podpisane na odwrocie; tytuł pracy, imię  i nazwisko autora; (jeżeli jest to tryptyk to oznaczamy cyfrą kolejność prac )

4.  Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac, które nie będą podpisane.

Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście w KCK od 7 grudnia 2019 do 7 lutego 2020. Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  na potrzeby organizatora i ewentualnych sponsorów.

 

IV . JURY

1. Oceny nadesłanych prac  dokona Jury powołane przez organizatora.

2 . Za pierwsze trzy miejsca w I i II kategorii przewidziane są nagrody finansowe oraz    nagrody rzeczowe za wyróżnienia.

Organizatorzy: Kętrzyńskie Centrum Kultury

679152rzoh861uxv