Konkursy

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

„NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY”

I

KATEGORIA SPECJALNA „WYPIEKI ŚWIĄTECZNE”

ORGANIZATOR: Kętrzyńskie Centrum Kultury

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:  „NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY”  oraz  KATEGORIA SPECJALNA „WYPIEKI ŚWIĄTECZNE”

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych.

2. W tym roku wybierany będzie najładniejszy stroik świąteczny wykonany dowolną techniką. Nagrodzone, wyróżnione stroiki przechodzą na własność organizatora.

W kategorii specjalnej wybierany będzie najładniejszy wypiek świąteczny (wszystkie wypieki powinny się składać wyłącznie z elementów jadalnych).

3. Uczestnicy indywidualni (w kategorii dorosłych i dzieci mogą dostarczyć MAX. 2 prace);

4. Przedszkola, szkoły podstawowe, klasy, grupy wykonują 1 pracę zbiorową;

5. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie rodziców z kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię nazwisko, wiek oraz klasa autora, adres i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;

 

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: do 13 GRUDNIA 2019r.

NA ADRES:

Pracownia Plastyczna – Kętrzyńskie Centrum Kultury

ul. Sikorskiego 24a

 

Ocenie podlega:

- estetyka wykonanej pracy;

- dobór materiałów;

- samodzielność;

- pomysłowość;

- ogólny wyraz plastyczny;

679152rzoh861uxv

0d5ee8b20da66a350b8c855d1a01cbac

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego – ANIOŁ

679152rzoh861uxv