Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców – 24.09.2018 r.

Ślubowanie klas I – 19.10.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 24.12.18 – 31.12.2018 r.

Wystawienie ocen śródrocznych – 14.01.2019 r.

Ferie zimowe – 22.01 – 03.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 – 23.04. 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – 15 – 17.04.2019 r.  /03-05.06.2019 r.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych –  20.05.2019 r.

Wystawienie ocen rocznych –  13.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego – 19/21.06.2019 r.

Dni bez zajęć edukacyjnych (opiekuńcze) –  02.11. 18 r.;  15,16,17. 04.19 r.; 02.05.19 r.

Zajęcia opiekuńcze w czasie przerw świątecznych –  27, 28. 12. 2018 r.; 18, 23.04.19r.