Projekty/Programy

ŻYJMY BEZPIECZNIE I ZDROWO

  ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

TERMIN REALIZACJI – 17.09 – 20.12.2019r.

Dzięki długoletniej współpracy naszej szkoły z Kętrzyńskim Stowarzyszeniem Oświatowym, pozyskaliśmy fundusze na prowadzenie świetlicy, poprzez złożenie oferty do Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są od wtorku do piątku przez 14 tygodni. W zajęciach uczestniczy 20 dzieci W świetlicy dzieci pod kontrolą nauczyciela odrabiają prace domowe i przygotowują się do lekcji na następny dzień. Nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowali autorskie programy i scenariusze zajęć dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Są to zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, zdrowotno – ratownicze, kulinarno – zdrowotne, plastyczno – rękodzielnicze.

Poprzez różnorodne działania propagujemy zdrowy styl życia, zachęcamy dzieci do poszerzania wiedzy, dbania o swoje bezpieczeństwo, higienę osobistą i czystość otoczenia oraz zdobywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  W czasie zajęć mobilizujemy dzieci do systematycznej nauki, odrabiania lekcji i aktywności na zajęciach.  Zajęcia w ramach projektu prowadzone są aktywizującymi metodami m.in. wykorzystane zostaną ćwiczenia praktyczne, wycieczki, obserwacje, dywaniki pomysłów, burze mózgów, gry i zabawy ruchowo-sprawnościowe, taniec, inscenizacje itp. Prowadzone będą spotkania rodziców dzieci z lekarzem oraz spotkania dzieci z pielęgniarką, dietetykiem, strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym. Odbędą się wycieczki do pogotowia ratowniczego, straży pożarnej, na posterunek policji, do restauracji.  Zaplanowano również zajęcia aktywizujące w Pięknej Górze, malowanie ozdób choinkowych w wytwórni , wykonywanie ozdób świątecznych w stowarzyszeniu „Konik Mazurski” oraz zajęcia rękodzielnicze w  Warsztatach Terapii Zajęciowej.  Koordynator projektu Iwona Adamczyk.

 

PROJEKT EDUKACYJNY – PODZIEL SIĘ UŚMIECHEM

 

Kętrzyn-SP-3

 

PROJEKT EDUKACYJNY – BEZPIECZNY TAURON

 

 AKADEMIA ROZMAITOŚCI

świetlica opiekuńczo – wychowawcza

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE

 W terminie 2.03 – 28.05.2015r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie odbywają się zajęcia w  świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – „Akademia rozmaitości”. Fundusze na prowadzenie świetlicy pozyskało Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Miejską Kętrzyn.

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Opracowane zostały odpowiednie programy i scenariusze zajęć dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku przez 12 tygodni. W świetlicy dzieci pod kontrolą nauczyciela odrabiają prace domowe i przygotowują się do lekcji w następnym dniu.

W czasie  zajęć profilaktyczno – edukacyjnych „Bezpiecznie i zdrowo” dzieci zdobywają umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych, opierania się naciskom kolegów i środowiska. Poprzez ćwiczenia i zabawy kształtujemy w dzieciach poczucie własnej wartości, godności i bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć nauczą się rozwiązywania konfliktów, nawiązywania współpracy, niesienia pomocy innym potrzebującym rówieśnikom i osobom bliskim.

Poprzez zajęcia taneczno – muzyczne „Relaksacyjne rytmy”, dzieci  wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskają elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnymi elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga, jednym słowem znaczenie tańca w korygowaniu wad postawy jest bezsporne. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, jest nie tylko rozrywką, ale również sposobem na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywną forma spędzania wolnego czasu.  Dzieci będą prezentować swoje umiejętności taneczne w czasie spotkań z rodzicami.

W dniu 24.03.2015r. zorganizowany zostanie wyjazd do Piękna Góra k/ Giżycka na zajęcia – „Pogoń za wielkanocnym zającem”, gdzie dzieci w różnych formach będą mogły wykazać się kreatywnością i inicjatywą, poznając staropolskie zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Dzieci swoje artystyczne zainteresowania  będą mogły rozwijać na zajęciach plastyczno – rękodzielniczych „Sprawne ręce”. Dzieci wykorzystują różnorodne techniki plastyczne, malują farbami, lepią z masy solnej, wycinają z papieru, kartonu, wyklejają, wydzierają. Będą wykonywały ozdoby, kartki świąteczne, oraz drobne upominki na różne okazje. W dniu 20.04.2015r. uczestniczyć będą w warsztatach lepienia naczyń z gliny w pracowni garncarskiej w Węgorzewie.

W trakcie zajęć sprawnościowo – ruchowych „Ruch to zdrowie” nauczyciel zwraca uczniom uwagę na prawidłową postawę ciała, higienę osobistą, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów gier i zabaw oraz zasad czystej gry i kultury kibicowania. Proponowane są dzieciom gry zespołowe, tory przeszkód, zabawy ze śpiewem,  zabawy i gry na wesoło na placu zabaw. Organizowane są mecze i rozgrywki sportowe. Zajęcia są doskonałe dla dzieci nieśmiałych, którym brakuje odwagi i wiary we własne siły.

W dniu 6.05.2015r. roku zorganizowany zostanie wyjazd  na basen „Tropikana” w Mikołajkach.

W czasie zajęć dzieci mobilizowane są do systematycznej nauki, odrabiania lekcji i aktywności na zajęciach, na zakończeniektórych otrzymują słodki poczęstunek.

Koordynator projektu Iwona Adamczyk

ZAJĘCIA  W PRACOWNI CERAMICZNEJ W WĘGORZEWIE

SAMSUNG   SAMSUNG

W POGONI  ZA WIELKANOCNYM ZAJĄCZKIEM 

DSCF6307    DSCF6308

DSCF6311     DSCF6320

DSCF6316     DSCF6312

679152rzoh861uxv

   „W KRĘGU AKTYWNYCH PRZYJACIÓŁ”

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KETRZYNIE

W terminie 25.03 – 30.05.2014r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie prowadzona jest świetlica opiekuńczo – wychowawcza. Fundusze na prowadzenie świetlicy pozyskało Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Miejską Kętrzyn. W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Opracowane zostały odpowiednie programy i scenariusze zajęć dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.45 – 15.45 dzieci uczęszczać będą na zajęcia do świetlicy, w której pod kontrolą nauczyciela odrobią prace domowe i przygotują się do lekcji w następnym dniu. Prowadzone będą zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w czasie których dzieci będą uczyć się podejmowania decyzji w sprawach picia, palenia i brania narkotyków. Poprzez ćwiczenia i zabawy kształtowane będzie w dzieciach poczucie własnej wartości, godności i bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć poznają sposoby rozwiązywania konfliktów, nawiązywania współpracy, niesienia pomocy innym potrzebującym rówieśnikom i osobom bliskim. W trakcie zajęć sportowych proponowane będą dzieciom gry zespołowe (piłka ręczna, koszykowa, nożna, siatkowa, mini hokej, tenis stołowy) zabawy ze śpiewem, zabawy i gry na wesoło na placu zabaw. Organizowane będą mecze i rozgrywki sportowe. Zajęcia są doskonałe dla dzieci nieśmiałych, którym brakuje odwagi i wiary we własne siły. Zorganizowany zostanie wyjazd na basen „Tropikana” w Mikołajkach. Celem zajęć kulinarnych będzie uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie do harmonijnego rozwoju, zachowanie higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Uczestnicy poznają sposoby wykonania prostych i pożywnych dań. Dzieci odwiedzą restaurację i poznają prace w kuchni. W dniu 10.04.2014r. zorganizowany zostanie wyjazd do Piękna Góra k/ Giżycka na zajęcia – „Pogoń za wielkanocnym zającem”, gdzie dzieci w różnych formach będą mogły wykazać się kreatywnością i inicjatywą, poznając staropolskie zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych. Dzieci swoje artystyczne zainteresowania będą mogły rozwijać na zajęciach plastycznych. Uczestnicy wykorzystując różnorodne techniki plastyczne będą malowały farbami, lepiły z masy solnej, gipsu, wycinały z papieru, kartonu, wyklejały, wydzierały. Będą wykonywały ozdoby świąteczne, kartki świąteczne, serwetki ludowe oraz drobne upominki. W dniu 2.04.2014r. dzieci będą uczestniczyły w warsztatach malowania pisanek i ozdób świątecznych. Swoje prace zaprezentują na wystawie w szkole. W czasie zajęć przyrodniczych dzieci nabędą umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, rozwiną umiejętności dochodzenia do wiedzy w drodze obserwacji, eksperymentu. Będą miały możliwość obserwacji środowiska oraz gromadzenia informacji o nim w wykonanych samodzielnie zielnikach roślinnych. W dniu 13.05.2014r. zorganizowany zostanie wyjazd do Piękna Góra k/ Giżycka na zajęcia w terenie „Szkoła leśnych ludzi”, na których dzieci odkrywać będą leśne tajemnice. W czasie zajęć mobilizujemy dzieci do systematycznej nauki, odrabiania lekcji i aktywności na zajęciach. Dziecko samo albo z przyjaciółmi będzie miało możliwość podejmować działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania, aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Koordynator projektu Iwona Adamczyk


Dnia 2.04.2014r. dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „W kręgu aktywnych przyjaciół” uczestniczyły w warsztatach malowania jaj wielkanocnych. Zajęcia odbyły się w galerii bombek i ozdób „Doroszko”.

20140403_143929


 Pogoń za Wielkanocnym Zającem w Gwarku

DSCF8161

679152rzoh861uxv

   „ODKRYWAMY SWOJE PASJE”

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KETRZYNIE

W terminie 23.09 -13.12.2013 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie prowadzona jest świetlica opiekuńczo – wychowawcza – „Odkrywamy swoje pasje”. Fundusze na prowadzenie świetlicy pozyskało Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Miejską Kętrzyn. W zajęciach uczestniczy 20 dzieci zakwalifikowanych przez pedagoga szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i na wniosek nauczycieli poszczególnych przedmiotów, z którymi dzieci mają problemy. Opracowane zostały odpowiednie programy i scenariusze zajęć dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Kadrę stanowią nauczyciele posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.45 – 15.45 przez 12 tygodni dzieci uczęszczać będą na zajęcia do świetlicy, w której pod kontrolą nauczyciela odrobią prace domowe i przygotują się do lekcji w następnym dniu. W czasie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych „Żyj bezpiecznie i zdrowo”, dzieci uczą się podejmowania decyzji w sprawach picia, palenia i brania narkotyków. Zdobywają umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych, opierania się naciskom kolegów i środowiska. Uczą się prowadzić zdrowy tryb życia. Poprzez ćwiczenia i zabawy kształtujemy w dzieciach poczucie własnej wartości, godności i bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć uczą się rozwiązywania konfliktów, nawiązywania współpracy, niesienia pomocy innym potrzebującym rówieśnikom i osobom bliskim. W trakcie zajęć sprawnościowo – ruchowych „Zostań olimpijczykiem”, nauczyciel zwraca uczniom uwagę na prawidłową postawę ciała, higienę osobistą, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów gier i zabaw oraz zasad czystej gry i kultury kibicowania. Proponowane są dzieciom gry zespołowe (piłka ręczna, koszykowa, nożna, siatkowa, mini hokej, tenis stołowy) zabawy ze śpiewem, zabawy i gry na wesoło na placu zabaw. Organizowane są mecze i rozgrywki sportowe. Zajęcia są doskonałe dla dzieci nieśmiałych, którym brakuje odwagi i wiary we własne siły. Z okazji „Mikołajek” zorganizowany zostanie wyjazd na basen „Tropikana” w Mikołajkach. Zajęcia w teatralno – muzyczne „Odkryj w sobie talent”, służą pogłębianiu zainteresowań dzieci, kształtowaniu ich postaw społecznych, zwiększaniu umiejętności w zakresie komunikacji językowej. Zajęcia są poświęcone uczeniu starannego wyrażania się przez język, ćwiczeniom w zakresie dykcji, akcentu, intonacji, modulacji głosu, pracy z tekstem. Zorganizowane zostaną: konkurs recytatorski, festiwal piosenki. Dzieci pojadą na przedstawienie do Teatru Lalek w Olsztynie. Na zakończenie projektu w dniu 13.12.2013 zorganizowane zostanie spotkanie mikołajkowe, w czasie których dzieci otrzymają paczki świąteczne i zaprezentują inscenizację bajki. Dzięki zajęciom komputerowo – informatycznym „Zostań internautą”, dzieci odbywają niezwykłą podróż z Internetem w pracowni komputerowe naszej szkoły. Przy wsparciu nauczyciela dzieci rozwijają swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Uczniowie poznają Internet od strony praktycznej. Uczą się wyszukiwać wiadomości, pisać, samodzielnie formatować tekst oraz dołączać do nich grafikę. Dzieci korzystają z programów edukacyjnych, które wspomogą rozwój intelektualny uczniów. Programy pochodzą z zasobów biblioteki internetowej oraz z prywatnej biblioteczki internetowej nauczyciela. Dzieci swoje artystyczne zainteresowania mogą również rozwijać na zajęciach plastyczno – rękodzielniczych „Odkryj w sobie duszę artysty”. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne malują farbami, lepią z masy solnej, gipsu, wycinają z papieru, kartonu, wyklejają. Dzieci odwiedzą pracownie garncarską, gdzie pod okiem artysty wykonają ozdoby z gliny. Przed świętami Bożego Narodzenia odwiedzą pracownie ozdób choinkowych, gdzie będą mogły pomalować bombki i podziwiać ozdoby choinkowe. Swoje prace zaprezentują w szkole na zakończenie projektu. Uczestnicy projektu zdobędą również wiedzę i umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej na zajęciach ”Mały ratowniczek”. Przygotowane zostaną do działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Zrozumieją, że obowiązkiem każdego człowieka jest niesienie pomocy innym. W czasie zajęć mobilizujemy dzieci do systematycznej nauki, odrabiania lekcji i aktywności na zajęciach, na zakończenie których otrzymają słodki poczęstunek.

Koordynator projektu Iwona Adamczyk


9.10.2013r. – WYCIECZKA DO PRACOWNI CERAMICZNEJ  W MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE

Uczestnicy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Odkrywamy swoje pasje” odwiedzili pracownie ceramiczną, gdzie każdy otrzymał glinę, z której powstały piękne ozdoby. Dzieci wykonały naczynia na biżuterię, skarbonki, dzbanuszki, koszyczki, figurki sportowców itp. Każdy był zaangażowany w swoją pracę. Przedmioty trafiły do pieca, w którym zostały wypalone.

Po kilku tygodniach otrzymaliśmy gotowe wyroby. Dzieci obdarowały nimi swoich rodziców.

IMG_0428


12.11.2013r. – WYCIECZKA DO OLSZTYŃSKIEGO TEATRU LALEK

Dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Odkrywamy swoje pasje” uczestniczyły w spektaklu teatralnym „Fałszywa księżniczka”. Fantazyjne kostiumy aktorów, wspaniała scenografia, ciekawa muzyka oraz gra aktorska zachwyciła dzieci. Po przedstawieniu dzieci odwiedziły Park Zabaw „Małpi Gaj”, gdzie w basenach z piłeczkami, na zjeżdżalniach, w tunelach, labiryntach, na skoczniach mogły dać upust swojej energii.

174


Karykatury Juliana Tuwima 

DSCF4826

Dnia 21.11.2013r. w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Odkrywamy swoje pasje” odbył się konkurs recytatorski. Dzieci prezentowały wiersze Juliana Tuwima. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Olga Dragun, drugie Daniela Maciejczyk, a trzecie Kamil Towarnicki. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Konkurs przygotowała pani Aneta Chadryś.

IMG_0470


Dnia 27.11.2013r. dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej ” Odkrywamy swoje pasje” odwiedziły Konsulat Świętego Mikołaja w pracowni Państwa Doroszko w Kętrzynie. Zapoznały się ze sposobem produkcji bombek. Dzieci wydmuchiwały bombki, malowały, suszyły, mocowały zawieszki. Obejrzały również ekspozycję pięknych ozdób świątecznych, które oczarowały wszystkich. Uczniowie zabrali swoje wyroby do domu, by na święta ozdobić nimi choinkę.

IMG_0504


Andrzejki w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej

DSCF5514

679152rzoh861uxv

CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie. W tej edycji programu – 2013/2014 uczestniczy nasza szkoła. Nauczyciele biorą udział w kursie e-lerningowym, który zakończy się w maju przyszłego roku.

679152rzoh861uxv

Program „Szklanka mleka”

Ideą tego programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Mleko do naszej szkoły dostarczane jest przez firmę EUROMLEK.                    

679152rzoh861uxv

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie biorą udział cztery szkoły podstawowe prowadzone przez miasto, tj. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 316 uczniów klas I-III dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Na realizację projektu Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała środki finansowe w wysokości 334 286,70 zł. Szkoły zostały doposażone w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne dobrane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.06.2013r.

W roku szkolnym 2012/2013 działaniami projektowymi objęto uczniów klasy III, którzy uczestniczą w zajęciach:

  •   dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu;
  •   dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  •   logopedycznych;
  •   z gimnastyki korekcyjnej;

679152rzoh861uxv

OWOCE W SZKOLE

Realizujemy program „Owoce w szkole”. Zachęcamy do częstego jedzenia owoców i warzyw. Dla naszego zdrowia powinniśmy jeść je co najmniej 5 razy dziennie, czyli sięgać po 5 porcji owoców lub warzyw. Jedna porcja to na przykład jabłko, pomarańcza, miseczka truskawek lub poziomek, szklanka soku owocowego, chrupiąca marchewka lub pożywny marchewkowy sok, banan, brzoskwinia, miseczka sałatki lub surówki (owocowej albo warzywnej). Jest z czego wybierać, więc na pewno każdy znajdzie to, co lubi.

Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad miliona dzieci. Budżet programu wynosi: 12.297.064 euro, w tym z budżetu UE 9.222. 800 euro oraz z budżetu krajowego 3.074.264 euro. 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010 (Dz. U. Nr. 129, poz. 1059). Produkty zakwalifikowane do dystrybucji w szkołach to owoce świeże: jabłka, gruszki, truskawki, warzywa świeże: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek oraz przetwory: soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia – czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące. Przystępując do programu szkoły będą zobowiązane do realizacji działań o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczestniczących w programie. Zajęcia będą miały różnorodną i ciekawą formę, a ich przebieg – także poza klasą szkolną – będzie sprzyjał inicjowaniu działań z zakresu zdrowego stylu życia.