RODO

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektora Ochrony DanychRafał Andrzejewski

Dane do kontaktu:  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

OI ponowne wykorzystanie ISP plus informacja publiczna

OI zapewnienie dostępności

1. OI dziecko i rodzic, opiekun

OI szkoła kontrola obowiązku szkolnego

OI odbiór dzieci z przedszkola

OI odbiór dzieci ze szkoły

2. OI wniosek o przyjęcie do przedszkola

2. OI wniosek o przyjęcie do I kl

OI do deklaracji kontunowania przedszkola

2. OI zgłoszenie do I kl

1b. Obow.inf. – rekrutacja (podmiot publiczny)

OI umowy 13 i 14 RODO

OI umowy 14 UMOWA, REPREZENTACJA ( stan. UODO 30 czerwca 2020)

OI ZP (13 i 14 RODO) ponizej progow

OI-PPK

1i. Obow.inf. – ZFŚS

1h. Obow. inf. – stażyści i praktykanci

1g. Obow.inf.- umowy cywilnoprawne

1f. Obow.inf.-pracownik

3. SZKOŁA OI MONITORING WIZYJNY

OI obiady stołówka

OI świetlica

OI wycieczka