DORADZTWO ZAWODOWE

      Wiosna to trudny czas dla ósmoklasistów. Przygotowania do egzaminu, sam egzamin, a później wybór szkoły ponadpodstawowej. Celem doradztwa w klasie VIII szkoły podstawowej było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Podczas zajęć doradztwa zawodowego współpracowaliśmy ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie wizyty z przedstawicielami szkół na spotkaniach z uczniami w naszej szkole. Mieliśmy okazję gościć przedstawicieli szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ILiceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie„FENIKS”, II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Dnia 12 kwietnia 2022 roku uczniowie klas VIII wraz z opiekunami: Agnieszką Majewską i Małgorzatą Jaświn uczestniczyli w dniach otwartych kętrzyńskich szkół ponadpodstawowych. Mieli okazję odwiedzić Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej ,uczestniczyć w warsztatach PCE oraz odwiedzić I Liceum Ogólnokształcące  im. Wojciecha Kętrzyńskiego.25 kwietnia uczennice klasy VIII Kornelia Celińska, Alicja Tymecka, Aleksandra Dunaj wraz z opiekunem Agnieszką Majewską wzięły udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Szkołach Ponadpodstawowych organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Do turnieju przystąpiło 14 szkół podstawowych z całego powiatu. Turniej składał się z 5 konkurencji: krzyżówki z hasłem, Koła Fortuny, Milionerów, Va banque i  Escape Room. Nasze uczennice zajęły 4 miejsce.

 27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami: Agnieszka Majewską i Martą Łozowską udali się na wycieczkę do kętrzyńskiego amfiteatru na dni otwarte                           I LO CN-B    im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym, strzelać do tarczy z różnych typów broni, a także wziąć udział w testach sprawnościowych. 30 marca uczniowie odwiedzili również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie gdzie zostali miło przyjęci.

        Serdecznie  dziękujemy wszystkim przedstawicielom szkół , dyrektorom, nauczycielom, uczniom, których mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole , a także organizatorom za umożliwienie zapoznania  naszych uczniów z ofertami edukacyjnymi szkół ponadpodstawowych. Wybór dalszej ścieżki kształcenia – to naprawdę trudna sprawa. Im większą posiadamy wiedzę w tym zakresie, tym będzie łatwiej podjąć ostateczną decyzję.

       A teraz… przed nami egzamin.Wreszcie ósmoklasiści podejmą tak ważną w swoim życiu decyzję, dostaną się do wymarzonych szkół i udadzą na zasłużone wakacje.

 Agnieszka Majewska


258944149_1276686319500595_8948150084696970669_n

Program doradztwa zawodowego dla klas VII szkoły podstawowej został dostosowany do wieku i potrzeb uczniów.  Zawierał cele i treści zmierzające do przygotowania ucznia do podjęcia decyzji dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej, wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji oraz odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej. Celem programu było poznanie samego siebie, swoich zasobów (umiejętności, zainteresowania, zdolności, kompetencje, predyspozycje zawodowe), określenie swoich marzeń, celów i planów edukacyjno-zawodowych, poznanie swoich mocnych i słabych stron, własnego temperamentu, wartości, a także uzasadnienie pracy w życiu człowieka. Działania zawarte w programie doradztwa zawodowego realizowane były w ramach: lekcji, pogadanki, autoprezentacji, burzy mózgów, pracy indywidualnej, w grupach, gier dydaktycznych, filmów, ankiet. Efektem końcowym realizacji programu doradztwa zawodowego w klasie VII było przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia poprzez poznanie samego siebie.

 Agnieszka Majewska


Plakat Oferta Szkoły


OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

ELEKTRONIK_2021_notatki


OFERTA WOJSKOWEGO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM INFORMATYCZNEGO W WARSZAWIE

List promocyjny


OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE

Rekrutacja 2021/2022
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE


OFERTA EDUKACYJNA ZSCKR W KAROLEWIE

Plakat promocyjny ZSCKR w Karolewie 2021


OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU

plakat projekt

LEKCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W dn. 22.11.2019r. klasa 7a wraz z p. Dorotą Sterniak w ramach zajęć doradztwa zawodowego  odwiedziła Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego. Uczniowie obejrzeli miejsca, gdzie odbywają praktyki uczniowie uczący się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. W CKP „praktykują” m.in. przyszli mechanicy samochodowi, budowlańcy, elektrycy, informatycy i ekonomiści. Ilość urządzeń, narzędzi i innego niezbędnego do praktyk sprzętu zrobiła wrażenie na uczniach naszej szkoły, którzy za rok będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły i zawodu.


DZIEŃ OTWARTY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ I CENTRUM SZKOLENIA SG.

W dn. 05.04 klasy 8a i 8b pod opieką p. Marty Łozowskiej i p. Doroty Sterniak uczestniczyły w dniu otwartym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia SG. Uczniowie podczas wizyty obejrzeli pokaz sprzętu techniki specjalnej, sprzęt służbowy funkcjonariuszy, wystawę historyczną oraz pokaz tresury psa służbowego o imieniu Diament z Placówki Straży Granicznej w Barcianach. W formie prezentacji przybliżono specyfikę  służbą w formacji oraz przedstawiono poszczególne etapy kwalifikacyjne i wręczono materiały informacyjne.


LEKCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP

W dn. 1 i 2 kwietnia klasy ósme odbyły nietypową lekcję doradztwa zawodowego. W Młodzieżowym Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy spotkały się z doradcą zawodowym p. Łukaszem Żebrowskim.  Tematem spotkania były „Dokumenty aplikacyjne”. Uczniowie w przyszłości chcąc wziąć udział w naborze w celu podjęcia pracy, będą musieli złożyć dokumenty aplikacyjne- CV i list motywacyjny. Prezentacja komputerowa i cenne uwagi p. Żebrowskiego będą bardzo pomocne w napisaniu tych ważnych dokumentów, które są przecież elementem autoprezentacji.


KLASY ÓSME Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ im. MACIEJA RATAJA w RESZLU

W dn. 28.03 klasy 8a i 8b udały się wraz z opiekunkami p. B. Jaremko i p. D. Sterniak na dzień otwarty Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Celem wyjazdu było poznanie oferty edukacyjnej i zasobów szkoły. Dzień otwarty w ZS obfitował w liczne atrakcje: pokaz strażacki z udziałem uczniów szkoły, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, zumba, gra „poszukiwacze fantów”, pokaz fryzjerski, rozgrywki komputerowe w CS oraz kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek. Połączenie autobusowe z Kętrzynem jest bardzo dobre, ale szkoła dysponuje internatem, w którym zamieszkują uczniowie, którzy nie chcą na co dzień dojeżdżać. Niewątpliwie, atutem szkoły są atrakcyjne wyjazdy zagraniczne na praktyki, w ramach projektu ERASMUS PLUS i bogate zaplecze dydaktyczne. Nasi uczniowie mają jeszcze czas, aby podjąć tę ważną decyzję o wyborze kierunku kształcenia. Ale czas szybko  mija i wkrótce  będą musieli dokonać wyboru.


WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO BARTOSZYC

W dn. 26 marca klasy 8a i 8b pod opieką p. Barbary Jaremko i p. Doroty Sterniak w ramach  programu DORADZTWA ZAWODOWEGO „Laboratorium. Mój profil” odwiedziły producenta mebli tapicerowanych w Bartoszycach NOVA MAZUR DESIGN. „Laboratorium. Mój profil” to program wspomagania uczniów w wyborze zawodu, realizowany w ramach obowiązkowych zajęć doradztwa zawodowego. Koordynatorem programu jest w naszej szkole p. Dorota Sterniak. Dzięki przystąpieniu szkoły do programu wspieranego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego transportu, finansowanego przez organ prowadzący – Gminę Miejską Kętrzyn. Podczas wizyty w ogromnym i nowoczesnym zakładzie produkującym meble tapicerowane na rynek niemiecki, uczniowie poznali linię produkcyjną i etapy powstawania mebli oraz czynności wykonywane przez szwaczkę maszynową, tapicera oraz inne stanowiska pracy związane z tworzeniem mebla. Mieli okazję zobaczyć modne i funkcjonalne kanapy, nawet takie z wbudowanym oświetleniem i nagłośnieniem. Oczywiście uczniowie nie tylko oglądali kanapy, ale również testowali ich wygodę. Poznając stanowiska pracy i czynności wykonywane przez pracowników linii produkcyjnej, uczniowie mogli zadać sobie pytanie: czy to jest praca, którą chciałbym wykonywać w przyszłości? Celem programu jest bowiem pomoc ósmoklasistom w podjęciu trudnej decyzji o wyborze szkoły i zawodu.


LEKCJE DORADZTWA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Klasy 8a i 8b w dn. 11 i 12 marca wraz ze szkolnym doradcą zawodowym p. Dorotą Sterniak  na lekcje doradztwa  zawodowego udały się do Powiatowego Urzędu Pracy. W urzędzie p. Elżbieta Rypina przeprowadziła z uczniami zajęcia o tematyce „Lokalny i ponadlokalny rynek pracy”. Pracownica PUP omówiła cele funkcjonowania instytucji, proponowane przez urząd formy pomocy osobom bezrobotnym, wyjaśniła komu przysługuje status osoby bezrobotnej i co to jest rynek pracy. Prowadząca przekazała również uczniom ważne informacje tzw. barometr zawodów. Uczniowie dowiedzieli się dla których  zawodów jest najwięcej propozycji pracy na rynku lokalnym i ponadlokalnym oraz które zawody nie cieszą się zapotrzebowaniem pracodawców. Są to niezwykle ważne informacje, które uczniowie powinni wziąć pod uwagę wybierając ścieżkę kształcenia i zawód.