Projekty edukacyjne w przedszkolu


ROK SZKOLNY 2019/2020

Projekty, programy realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020:  


GRUPA „ŻUCZKI”   

zuczki

PROJEKT I „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/20

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski,
 • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych,
 • poznanie tradycji, zwyczajów,
 • poznanie tańców ludowych,
 • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN – wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 


 

PROJEKT II „BOHATERON”

Termin realizacji IX – X 2019r.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej MEN – wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.


PROJEKT III „Magiczna moc bajek…”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

BRZYDKIE KACZĄTKO – PRACA W GRUPACH


KOPCIUSZEK – KAROCA Z DYNI

 


 

PROJEKT IV „Mała książka wielki człowiek”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

Grupa Żuczki wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Kętrzynie przystąpili do organizowanego przez Instytut Książki projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest bezpłatny dla dzieci i rodziców. W jego ramach dzieciom wydawane będą tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców.

 

20190926_113439

 


 

 PROJEKT V „Akademia Aquafresh”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

IX edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 


 PROJEKT VI „Drogowe ABC”

Termin realizacji – marzec -czerwiec 2020

Program„Drogowe ABC” jest wspólną inicjatywą Polskiego Czerwonego Krzyża i Circle K.

Grupa „Żuczki” bierze udział w drugiej edycji programu edukacyjnego o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Już teraz ruszyła kampania promująca projekt w mediach. Celem programu jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania edukacyjne rozpoczną się w przedszkolach w marcu i będą trwały do czerwca 2020 roku.

 


 

 GRUPA „MISIE”

 fototapeta_do_pokoju_dziecka_pluszowe_przytulone_misie

 

 PROJEKT I „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/20

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski,
 • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych,
 • poznanie tradycji, zwyczajów,
 • poznanie tańców ludowych,
 • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN – wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 


PROJEKT II „Magiczna moc bajek…”

Termin realizacji – rok szkolny 2019/2020

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.


PROJEKT III ” Z muzyką za pan brat”

Termin realizacji – kwiecień – maj 2020r.

 1. Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego poprzez różne formy aktywności muzycznej.
 2. Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu.
 3. Przygotowywanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki

 


ROK SZKOLNY 2018/2019

Projekty, programy realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019:    


2018.06.22_stomatologia-596x381

Grupa „Smerfy” i „Misie” brały udział w ogólnopolskim Programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B®!

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat. Dzieci na zakończenie programu przygotowały prace plastyczne na konkurs oraz otrzymały certyfikaty za udział w zajęciach


received_435081450635503

W grupie „ Smerfy’ realizowany był ogólnopolski program edukacyjno- profilaktyczny pt: „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego organizatorem jest marka Kubuś. Głównym celem programu była proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczyły się jak troszczyć się o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się , dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu. Podsumowaniem wszystkich działań były karty sprawnościowe, w których dzieci codziennie otrzymywały pieczątki Kubusia za dobrze wykonane zadanie.


logo

PROGRAM EDUKACYJNY REALIZOWANY W GRUPIE SMERFY -

UZUPEŁNIENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ AUTORSTWA PANI MARTY MIERZWICKIEJ  

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.  


REALIZACJA PROJEKTU  „TAJEMNICZE ZWIERZĘTA”

Organizowanie i obchodzenie takich nietypowych dni, jest mega satysfakcjonujące, bo dzieci uwielbiają takie odskocznie od typowych, programowych zajęć, ale i mega wyczerpujące dla nauczyciela ;) Jednak to zmęczenie rekompensuje uśmiech na twarzy dziecka, a siły regeneruje drzemka po powrocie do domu :D

 


16724342_16724225

PROJEKT EDUKACYJNY „TAJEMNICZE ZWIERZĘTA” REALIZOWANY W GRUPIE MISIE I SMERFY

(25-28.02. 2019)

Cel główny: 
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią

Cele szczegółowe:
- Kształcenie mowy komunikatywnej poprzez wypowiedzi dzieci,
- Ćwiczenie narządów mowy – poprawne wymawianie grup spółgłoskowych,
- Wzbogacenie słownika dzieci o termin dinozaur, Park Jurajski.
- Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.
Materiał programowy:

- Zapoznanie z przyczynami wyginięcia niektórych gatunków zwierząt ( np. mamut, dinozaur).
- Rozszerzenie zasobu słownictwa, dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej obserwacji.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- Poszerza zakres wiadomości o dinozaurach
- Stosuje słowo dinozaur
- Potrafi ruchem, głosem, mimiką naśladować dinozaury
- Umiejętnie reaguje na zmiany rytmu i tempa w muzyce
- Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
- Wskazuje w wyrazach wskazane litery
- Stosuje poznane cyfry
- Potrafi pogrubić kontur dinozaura
- Aktywnie słucha muzyki
- Potrafi stworzyć przestrzenną pracę plastyczna
- Współprzeżywa z innymi dziećmi radość, napięcie i odprężenie.

Metody:
- metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, wiersz.
- metody problemowe (odkrywanie, twórcze myślenie), giełda pomysłów, czyli „Burza mózgów”
- metody aktywizujące (przeżywanie, tworzenie): drama, – „metoda aktywnego słuchania muzyki” tworzenie pracy plastycznej , wystawa (ekspozycja), pokaz

 

Formy aktywności dziecka: językowa, ruchowa, plastyczna

Formy organizacyjne pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna


projekt_piekna_nasza_2019_plakat

II-edycja-REGULAMIN-PROJEKTU-Piękna-Nasza-Polska-Cała

II-edycja-zadania-MARZEC 2019

II-edycja-zadania-KWIECIEŃ- 2019

II edycja zadania MAJ – 2019

II edycja zadania CZERWIEC – 2019

 

Scan0007

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, brały udział w realizacji ogólnopolskiego projektu ,,Piękna Nasza Polska cała”.

Zrealizowały 15 z 20 proponowanych zadań. Przedszkolaki były ciekawe całego projektu i do każdego działania podchodziły z wielką radością. Nie były zgodne co do wyboru ulubionego zadania. To co podobało się dziewczynkom, niekoniecznie przypadło do gustu chłopcom.

Przedszkolaki nauczyły się całego hymnu i z wielką radością zaprezentowały swoje zdolności wokalne przed uczniami naszej szkoły, podczas wspólnego bicia rekordu. Przygotowały przedstawienie o tematyce patriotycznej, podczas którego odśpiewały m.in. ,,Marsz Pierwszej Brygady” , ,,O mój rozmarynie”, ,,Przybyli ułani pod okienko” oraz zaprezentowały kilka wierszy- ,,Katechizm polskiego dziecka” , ,,Dziękuję Polsko” i umiejętności taneczne.

Zorganizowano kącik ,,Piękna Nasza Polska cała” o tematyce folkowej i patriotycznej. Przy udziale rodziców wykonano prace plastyczne ,,Strój ludowy naszego regionu”-warmiński. Dzieci nauczyły się dawnej zabawy ludowej-gry w klasy. ,,Według przepisu Babci lub Dziadka” próbowały Karmuszkę. Wspólnie z nauczycielami przygotowały pokaz slajdów -,,Na skrzydłach historii”. Zostały wysłane pocztówki z naszego regionu warmińskiego zarówno do Pani Ludmiły (pomysłodawczyni projektu), a także do Bohaterów.

Został przeprowadzony konkurs ,,Moja mała ojczyzna” oraz pokaz mody. Zasadzono Drzewo Pamięci”. Idąc ,,Szlakiem Historii” przedszkolaki zwiedziły dawną siedzibę Hitlera-Wilczy Szaniec.

Fajnie było brać udział w tym projekcie.


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

Przedszkolaki z grupy III ,,Misie” brały udział w kampanii społecznej,
o zasięgu ogólnopolskim ,,Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj”.Organizatorem była Fundacja ,,Dbam o mój zasięg” z siedzibą
w Gdańsku.

Celem kampanii było:
przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci
wzmacnianie więzi rodzinnych
rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia Przedszkolaki zamówiły zestaw pocztówek z logo kampanii, ozdobiły je, podpisały swoim imieniem
i przekazały dorosłym uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowych
w Kętrzynie, za pośrednictwem pani psycholog Ewy Oleszkiewicz.
Ten niewielki gest przed świętami sprawił ogromny uśmiech na twarzach uczestników warsztatów oraz dzieci.
Jednocześnie, Fundacja ,,Dbam o mój zasięg”, zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, której celem było samodzielne zaprojektowanie kartki świątecznej. Wyniki jeszcze nie są nam znane, natomiast nie to jest najważniejsze. Liczy się udział.

Joanna Kołowrocka-Kot


c94e12daa42b8dfe3ce8c1d1f0982e2e

”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

REGULAMIN WYSYŁKI KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Regulamin-kartki

Regulamin_OST

 


images   


pobrane

„Bezpieczny Przedszkolak”- to innowacja pedagogiczna autorstwa pani Marty Mierzwickiej, realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych. Skierowana jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole” oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

plakat

„Piękna Nasza Polska Cała” to projekt edukacyjno – wychowawczy. Koordynatorem jest Pani Joanna Kołowrocka-Kot, realizowany jest we wszystkich grupach przedszkolnych.

BohaterON w Twojej Szkole_banerki_200x200 (1)

BohaterOn kartka dla Powstańca. Program realizowany w grupie Smerfy i Biedronki. Koordynatorem jest Pani Marta Mierzwicka.

pobrane

„Gotowi do drogi” Autochodzik to program edukacji komunikacyjnej realizowany w grupie „Smerfy” wychowawca Marta Mierzwicka. Program przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.

pobrane (1)

Kampania Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kampania realizowana jest w grupie „Smerfy”.

CCF27092018_00000