Projekty edukacyjne w przedszkolu


ROK SZKOLNY 2018/2019

Projekty, programy realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019:     


logo

PROGRAM EDUKACYJNY REALIZOWANY W GRUPIE SMERFY -

UZUPEŁNIENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ AUTORSTWA PANI MARTY MIERZWICKIEJ  

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.  


16724342_16724225

PROJEKT EDUKACYJNY „TAJEMNICZE ZWIERZĘTA” REALIZOWANY W GRUPIE MISIE I SMERFY

(25-28.02. 2019)

Cel główny: 
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią

Cele szczegółowe:
- Kształcenie mowy komunikatywnej poprzez wypowiedzi dzieci,
- Ćwiczenie narządów mowy – poprawne wymawianie grup spółgłoskowych,
- Wzbogacenie słownika dzieci o termin dinozaur, Park Jurajski.
- Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.
Materiał programowy:

- Zapoznanie z przyczynami wyginięcia niektórych gatunków zwierząt ( np. mamut, dinozaur).
- Rozszerzenie zasobu słownictwa, dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej obserwacji.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- Poszerza zakres wiadomości o dinozaurach
- Stosuje słowo dinozaur
- Potrafi ruchem, głosem, mimiką naśladować dinozaury
- Umiejętnie reaguje na zmiany rytmu i tempa w muzyce
- Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
- Wskazuje w wyrazach wskazane litery
- Stosuje poznane cyfry
- Potrafi pogrubić kontur dinozaura
- Aktywnie słucha muzyki
- Potrafi stworzyć przestrzenną pracę plastyczna
- Współprzeżywa z innymi dziećmi radość, napięcie i odprężenie.

Metody:
- metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, wiersz.
- metody problemowe (odkrywanie, twórcze myślenie), giełda pomysłów, czyli „Burza mózgów”
- metody aktywizujące (przeżywanie, tworzenie): drama, – „metoda aktywnego słuchania muzyki” tworzenie pracy plastycznej , wystawa (ekspozycja), pokaz

 

Formy aktywności dziecka: językowa, ruchowa, plastyczna

Formy organizacyjne pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, brały udział w realizacji ogólnopolskiego projektu ,,Piękna Nasza Polska cała”.

Zrealizowały 15 z 20 proponowanych zadań. Przedszkolaki były ciekawe całego projektu i do każdego działania podchodziły z wielką radością. Nie były zgodne co do wyboru ulubionego zadania. To co podobało się dziewczynkom, niekoniecznie przypadło do gustu chłopcom.

Przedszkolaki nauczyły się całego hymnu i z wielką radością zaprezentowały swoje zdolności wokalne przed uczniami naszej szkoły, podczas wspólnego bicia rekordu. Przygotowały przedstawienie o tematyce patriotycznej, podczas którego odśpiewały m.in. ,,Marsz Pierwszej Brygady” , ,,O mój rozmarynie”, ,,Przybyli ułani pod okienko” oraz zaprezentowały kilka wierszy- ,,Katechizm polskiego dziecka” , ,,Dziękuję Polsko” i umiejętności taneczne.

Zorganizowano kącik ,,Piękna Nasza Polska cała” o tematyce folkowej i patriotycznej. Przy udziale rodziców wykonano prace plastyczne ,,Strój ludowy naszego regionu”-warmiński. Dzieci nauczyły się dawnej zabawy ludowej-gry w klasy. ,,Według przepisu Babci lub Dziadka” próbowały Karmuszkę. Wspólnie z nauczycielami przygotowały pokaz slajdów -,,Na skrzydłach historii”. Zostały wysłane pocztówki z naszego regionu warmińskiego zarówno do Pani Ludmiły (pomysłodawczyni projektu), a także do Bohaterów.

Został przeprowadzony konkurs ,,Moja mała ojczyzna” oraz pokaz mody. Zasadzono Drzewo Pamięci”. Idąc ,,Szlakiem Historii” przedszkolaki zwiedziły dawną siedzibę Hitlera-Wilczy Szaniec.

Fajnie było brać udział w tym projekcie.


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

Przedszkolaki z grupy III ,,Misie” brały udział w kampanii społecznej,
o zasięgu ogólnopolskim ,,Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj”.Organizatorem była Fundacja ,,Dbam o mój zasięg” z siedzibą
w Gdańsku.

Celem kampanii było:
przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci
wzmacnianie więzi rodzinnych
rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia Przedszkolaki zamówiły zestaw pocztówek z logo kampanii, ozdobiły je, podpisały swoim imieniem
i przekazały dorosłym uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowych
w Kętrzynie, za pośrednictwem pani psycholog Ewy Oleszkiewicz.
Ten niewielki gest przed świętami sprawił ogromny uśmiech na twarzach uczestników warsztatów oraz dzieci.
Jednocześnie, Fundacja ,,Dbam o mój zasięg”, zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, której celem było samodzielne zaprojektowanie kartki świątecznej. Wyniki jeszcze nie są nam znane, natomiast nie to jest najważniejsze. Liczy się udział.

Joanna Kołowrocka-Kot


c94e12daa42b8dfe3ce8c1d1f0982e2e

”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

REGULAMIN WYSYŁKI KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Regulamin-kartki

Regulamin_OST

 


images   


pobrane

„Bezpieczny Przedszkolak”- to innowacja pedagogiczna autorstwa pani Marty Mierzwickiej, realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych. Skierowana jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem jest uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole” oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

plakat

„Piękna Nasza Polska Cała” to projekt edukacyjno – wychowawczy. Koordynatorem jest Pani Joanna Kołowrocka-Kot, realizowany jest we wszystkich grupach przedszkolnych.

BohaterON w Twojej Szkole_banerki_200x200 (1)

BohaterOn kartka dla Powstańca. Program realizowany w grupie Smerfy i Biedronki. Koordynatorem jest Pani Marta Mierzwicka.

pobrane

„Gotowi do drogi” Autochodzik to program edukacji komunikacyjnej realizowany w grupie „Smerfy” wychowawca Marta Mierzwicka. Program przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.

pobrane (1)

Kampania Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kampania realizowana jest w grupie „Smerfy”.

CCF27092018_00000