Rekrutacja do przedszkola

pobrane

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021-2022

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

odbywać się będzie w dniach

od 15.02 2021 do 29. 03 2021

RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacji będą podlegać wnioski dzieci z roczników 2017, 2016, 2015

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać  ze strony internetowej szkoły /zakładka rekrutacja do przedszkola/ i złożyć (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) od 22.02.2021r. do  05.03.2021r. do godz. 15,00.  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju pozostawić w skrzynce w holu szkoły. Formularze należy włożyć w kopertę lub koszulkę zabezpieczoną przed wysunięciem się dokumentów.

86_formularz_rekrutacyjny_przedszkola_2021_nowy

Zarządzenie Burmistrza rekrutacja rok 2021-2022


Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie   w roku szkolnym 2020/2021 obowiązani są złożyć deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022  w  terminie:

od 15.02.2021r. do 19.02.2021r.

jeżeli do dnia 19.02.2021r. Rodzice nie złożą deklaracji edukacji przedszkolnej  na nowy rok szkolny   – dziecko będzie  usunięte z listy kontynuacji przedszkola.

 / deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

              będą  wydawane przez nauczycielki poszczególnych grup/

RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać  ze strony internetowej przedszkola / zakładka Dla rodziców/ i złożyć (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) od 22.02.2021r. do  05.03.2021r. do godz. 15,00 W związku z sytuacją epidemiczną w kraju pozostawić w skrzynce w holu szkoły. Formularze należy włożyć w kopertę lub koszulkę zabezpieczoną przed wysunięciem się dokumentów.

Rekrutacji będą podlegać wnioski dzieci z roczników 2017, 2016, 2015

Druki będą dostępne od dnia 19 lutego 2021 roku.