Logopeda

LOGOPEDA – mgr Dorota Mendala

logopedaZrzut ekranu (12)


 Gimnastyka buzi i języka


1an


 


PORADY DLA RODZICÓW:

1. Każde dziecko ucząc się mówić przechodzi przez takie same etapy. Tempo i rytm nauki zależy od gotowości układu nerwowego i jest sprawą bardzo indywidualną.

2. Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 r.ż. i w tym okresie korygowanie wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. Później w terapię trzeba włożyć dużo wysiłku. Pierwsze lata życia są najistotniejsze dla późniejszych okresów.

3. Nigdy nie jest za wcześnie, aby udać się do logopedy. Jeśli coś Was niepokoi – skonsultujcie swoje wątpliwości ze specjalistą.

4. Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony tok postępowania, tym terapia będzie skuteczniejsza.

5. Niestety wady mowy maja bardzo duży wpływ na trudności pojawiające się w szkole.

6. Sukces Waszego dziecka zależy w dużej mierze od Was. Bez Waszego zaangażowania, każda terapia skazana jest na porażkę. Wystarczy poświęcić na nią 10 minut dziennie.

7. Starajcie się, aby ćwiczenia były atrakcyjne i angażowały wiele zmysłów dziecka. Bądźcie kreatywni. Na pewno znajdziecie mnóstwo pomysłów na gry i zabawy logopedyczne. Niech ćwiczenia podawane przez logopedę będą tylko punktem wyjścia.

8. Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.

9. Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.

10. Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii. Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś.

11. Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej okazji: mycie, układanie zabawek…

12. Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia.

13. Sprawcie, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę ale również rozwijały jego słownictwo, wyobraźnię, jasność wyrażania myśli i emocji. Sięgnijcie do swojej wyobraźni, a na pewno sprawicie, że ćwiczenia staną się mniej nudne i żmudne, a efekty bardziej i szybciej widoczne.

14. Rodzicu zachęcaj dziecko do powtarzania rymowanek, wierszyków, ale – uwaga! – tylko tych, które jest w stanie powtórzyć poprawnie. Np. dziecku, które deformuje głoskę „sz”, nie należy dawać do powtarzania wierszyków zawierających tę głoskę, dopóki nie będzie w stanie jej wypowiedzieć prawidłowo. W przeciwnym wypadku może sobie utrwalić wadę. Ta zasada dotyczy dzieci, które mówią, ale mają wadę wymowy.

Pamiętaj: u dziecka, u którego występuje zaburzona mowa, najpierw musi odbyć się terapia mająca na celu uzyskanie prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek, a dopiero potem utrwalanie wymowy poprzez wierszyki.


 Jak uniknąć niechcianych wad mowy?

-należy słuchać, co dziecko do nas mówi, ponieważ chetniej słuchane chętniej mówi,

-zachęcanie dziecka do mówienia, nawet jeśli ma zaburzona mowę,

-mówienie do dziecka całymi wyrazami i zdaniami, nie spieszczanie form wyrazowych,

-zwrócenie uwagi na budowe narządów mowy( języka, warg, podniebienia);

-zwrócenie uwagi na sposób oddychania dziecka (wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien odbywać się przez nos, sprawdzenie czy nie są przerośniete migdałki),

-sprawdzanie słuchu dziecka ( czy słyszy kierowane do niego prośby, czy nie mówi zbyt głośno, czy nie przechodziło infekcji uszu, czy nie słucha głośno muzyki),

prawidłowe gryzienie pokarmów (uczenie prawidłowego gryzienia od momentu, gdy dziecko zaczyna dostawać pokarmy stałe- gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba),

-codzienne czytanie dzieciom bajek, wierszy, opowiadań (przynajmniej 15-20 minut),

-wprowadzenie do codziennych zabaw gimnastyki buzi i języka- proste zabawy logopedyczne,

-kontrolne wizyty u dentysty i ortodonty ( nieprawidłowy zgryz jest często przyczyną wady wymowy).


ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH