Oferta szkoły

021

AUTOPROMOCJA, CZYLI KILKA SŁÓW O NAS…

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii – Zientary Malewskiej w Kętrzynie posiada ponad 50 – letnią tradycję. Jest kameralną oazą wśród zgiełku centrum miasta. Chcielibyśmy, aby decyzja rodziców o podjęciu nauki dziecka w naszej szkole była wynikiem przemyślanego wyboru i akceptacji programu wychowawczego, przygotowanego i zaproponowanego przez nas – grono pedagogiczne. Stworzyliśmy tu miejsce bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom. Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia.

Dążeniem naszym jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do ukształtowania osobowości prawej, uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej. Podstawą wszelkich zamierzeń wychowawczych są wartości, których realizacji oczekuje szerokie środowisko szkolne (rodzice, uczniowie, nauczyciele) – PRAWDA, DOBRO, MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ

Zgodnie z personalistyczną koncepcją człowieka każdy jest niepowtarzalną osobą. W wychowaniu dziecka uwzględniamy indywidualne cechy jego rozwoju i mamy nadzieję, że realizowane wartości pomogą mu w wyborze własnych dróg życiowych.

W naszej szkole każdy uczeń jest jednakowo ważny, a naszym nadrzędnym celem jest jego dobro. Uczniowie wychowywani są w patriotyzmie, w poczuciu tożsamości narodowej, zdobywają wiedzę z historii świata i Polski w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny i szkoły. Dzieci potrafią nawiązać kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym kierują się zasadami tolerancji i kultury osobistej.

Realizacji powyższych celów sprzyja wyjątkowy, rodzinny klimat szkoły, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, dobre wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców, pedagog szkolny, logopeda oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Wybór szkoły podstawowej dla dziecka – to dla każdego rodzica pierwszy, ważny wybór, który z pewnością będzie miał wpływ na losy dzieci przez kolejne lata. Decydując się zapisać swoje pociechy do naszej placówki, rodzice wiedzą, że nie wybierają tylko murów budynku, ale przede wszystkim kolegów i nauczycieli – prawdziwych twórców tradycji i osiągnięć szkoły.

 

Bez tytułu

PREZENTACJA SP3