Projekty edukacyjne w przedszkolu

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2021


Projekty edukacyjne w grupie PSZCZÓŁKI:

  Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

 

zabawa sztuką ikonka

Projekt stworzony przede wszystkim z myślą o dzieciach i ich wszechstronnym rozwoju. Głównym założeniem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Autorem projektu jest Dagmara Drabik z Przedszkola nr 9 „Pod Sosenką”  w Siemianowicach Śląskich.
Cele projektu:
-tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
-wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
-zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
-rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
-udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
-rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, tj. kreatywnością , innowacyjnością,
-zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi,
-kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
-doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi , w tym wyrażaniu odczuć związanych z odbiorem sztuki,
-kształtowanie orientacji przestrzennej,
-rozwijanie zainnteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
-doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
-wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
-wspomaganie rozwoju dzieci,
-odkrywanie dziecięcych talentów,
-budowanie więzi w grupie przedszkolnej,
-rozwijanie wiary we własne możliwości,
-współpraca ze środowiskiem lokalnym , w tym z instytucjami kultury, artystami,
-branie udziału w wycieczkach i wyjściach zwiazanych z z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
-udział w akcjach propagujących działalność artystyczną,
-rozwijanie kreatywności , krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.
Czas realizacji- rok szkolny 2020/21

 Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

miś projekt ikonka

 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt składa się z 7 modułów przygotowanych do realizacji przez uczestników projektu. Autorem projektu jest Aneta Konefał , dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
Cel główny: rozwijanie czytelnictwa  we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom ,
-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
-wprowadzenie dziecka w świat literatury,
-budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
- kształcenie u dzici umiejętności słuchania tekstu czytanego,
-włączenie w życie przedszkola rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego.
Czas realizacji- rok szkolny 2020/21

Ogólnopolski projekt edukacyjny,,Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii’’

miś 2 ikonka

Projekt skierowany jest do dzieci 4-6-letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie, w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci. Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne, napisane przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii-Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej drodze napotkać dziecko. Wówczas, dzięki bajce, dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów  przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować. Poprzez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości.
Czas realizacji- wrzesień 2020-maj 2021


 PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE ‚ŻUCZKI” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mini_colorsfarb

„KOLOROWE DNI”

1. Założenia projektu: Projekt ma charakter przedszkolny. Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacji z innymi. Umiejętność zabawy z kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia kolorów są „kolorowe dni” w przedszkolu. W kolorowe dni dzieci będą przychodzić do przedszkola ubrane na dany kolor, przyniosą owoc lub warzywo. Projekt umożliwia także propagowanie nawyków zdrowego żywienia. Dzieci spróbują nowych smaków i zapachów- poznanie świata przez wszystkie zmysły.

2. Cele:

Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów, smaków poprzez wszystkie zmysły. Działania te będą realizowane podczas zajęć edukacyjnych.

Cele operacyjne:

-utrwalenie umiejętności rozpoznawania kolorów,
-stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
-stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,
-uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
-rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,
-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,
-rozumienie konieczności ochrony przyrody.

W dniach 01 – 05 lutego wesoło, twórczo, ale przede wszystkim kolorowo było w grupie „Żuczki”. W ramach „kolorowych dni” inspiracją do zabaw i zajęć z dziećmi były kolory.

W poniedziałek przedszkole „zaczerwieniło się”. Dzieci obejrzały bajkę „Czerwony kapturek”, malowały czerwoną farbą, wykonywały serca z papieru i jabłuszka z bibuły, tańczyły z czerwonymi wstążkami. Uświadomiły sobie znaczenie miłości i przyjaźni. Dowiedziały się ile witamin mają rumiane jabłuszka. Kolor czerwony lubią wszyscy więc wszyscy wspaniale się bawili.

Masz zielone – mam, grasz w zielone – gram”. Taką zabawą rozpoczął się kolejny kolorowy dzień – tym razem zielony. Dzieci nauczyły się wiersza „Zielone serce”. Były zielone zagadki, rozmowy o ekologii, naszej planecie i segregacji odpadów. Przedszkolaki wesoło bawiły się zielonymi balonami, eksperymentowały farbami, żeby otrzymać kolor zielony. W każdej grupie słychać było piosenkę „Ogórek wąsaty”. Było radośnie, ale przede wszystkim zielono.

Środa – dzień żółty poświęcony był Układowi Słonecznemu. Dzieci poznały planety Układu Słonecznego, dowiedziały się, że Ziemia krąży wokół Słońca i zapoznały się ze zjawiskiem następstwa dnia i nocy. Wykonywały słoneczka z bibuły, wstążek i talerzyków, budowały z żółtych klocków. Piękna  pogoda zachęcała do spacerów i zabaw na śniegu. Tego dnia w przedszkolu było słonecznie i radośnie, a żółty kolor dostarczył przedszkolakom pozytywnej energii.

W czwartek zaś było w przedszkolu ciepło, bo pomarańczowo. Dzieci malowały, lepiły, wyklejały, przeliczały wesołe marchewki i dynie. Ze smakiem chrupały pomarańczowe warzywa. Wiele frajdy sprawił dzieciom udział w „pomarańczowych konkurencjach”, szczególnie slalom wśród dyń. Pomarańczowy dzień dostarczył przedszkolakom dużej dawki ruchu i witamin.

W piątek królował kolor fioletowo-niebieski. W tym  dniu kropelka wody wprowadziła dzieci w wodny świat. Dzieci dowiedziały się, jak bardzo woda jest potrzebna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz, że należy ją oszczędzać. Dzieci „smerfnie” bawiły się niebieskimi nakrętkami. Dużą atrakcją była zabawa z globusem. Nie zabrakło zabawy z fioletowymi balonami przy piosence „Zdrowa woda”. Szybko minął nam ten  dzień.


projekt edukacyjny kreatywny przedszkolak

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak

Kreatywne Dziecko - III  EDYCJA 

Projekt realizowany będzie w grupie „Żuczki”

Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.05.2021

Jest to projekt ogólnopolski.

Główny cel niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Cele szczegółowe projektu to: doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy, traktowane są jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany w formie zajęć, których  temat i termin wykonania zamieszczone są  harmonogramie. Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac są: ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone. Realizację zajęć nauczyciel dokumentuje wykonując zdjęcia oraz pisząc notatkę opisującą ich przebieg.

Wszystkie prace zostały  zaplanowane w taki sposób, aby można było je wykorzystać w codziennym życiu przedszkola oraz by ukazywały twórczą i kreatywną pracę zarówno dzieci jak i nauczyciela prowadzącego zajęcia.


 

przytuldziecko-plakat

Grupy przedszkolne „Żuczki” i „Misie” uczestniczą w kampanii społecznej #przytuldziecko. 

Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

Misja 

Misją kampanii społecznej #przytuldziecko jest poprawa jakości życia dzieci. Chcemy osiągnąć to poprzez autorskie projekty oraz zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem, dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.

Wizja

Wizją kampanii społecznej #przytuldziecko jest stworzenie przestrzeni wszechstronnie wspierającej społeczność troszczącą się o rozwój dzieci.

Pragniemy stworzyć społeczność #przytuldziecko – wspierającą się, troskliwą i skupioną wokół priorytetowej wartości, czyli rozwoju dziecka. Wspólnie zbudujemy przestrzeń pełną wartościowych treści, porad, inspiracji i wymiany doświadczeń.

„By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

- Virginia Satir


ukryte dziedzictwo dyplom

 

 


BOHATERON-A4-SZKOLY

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole kolejny już, piąty raz, bierze udział w akcji „Kartka dla Powstańca”. Akcja ta stanowi część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię”, w ramach której realizowany jest projekt „BohaterON w grupie „Żuczki””. Celem projektu jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych i budowanie wrażliwości społecznej. Projekt przeznaczony jest do realizacji w różnych grupach wiekowych. Dla najmłodszych przeznaczona jest akcja „Kartka dla Powstańca”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie im symbolicznej wielkiej kartki. Koordynatorem akcji jest Pani Marta Żukowska.

20201015_102621


  PROJEKTY EDUKACYJNE W GRUPIE ,,MOTYLKI”

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Zabawa ze sztuką”

Projekt powstał na bazie programu własnego pt.,, Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Cel główny:

-propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cel szczegółowy:

- tworzenie warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy

- wprowadzenie dzieci w świat sztuki charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym

- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami

- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno

- udział w wystawach

- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami takimi jak kreatywność, innowacyjność

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi

- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć, związanych z odbiorem sztuki

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki

- kształtowania orientacji przestrzennej

- rozwijane zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem

- wspomaganie rozwoju dzieci

- odkrywanie dziecięcych talentów

- budowanie więzi w grupie przedszkolnej

- rozwijanie wiary we własne możliwości

- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,

- branie udział w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu

-kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych

  1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Emocja”

Cel główny:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.

Cel szczegółowy:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
3. Projekt edukacyjny Ogólnopolski  ,,Ekokulturalne przedszkole’’

Cel główny:

-poszerzanie świadomości ekologicznej;

-kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

-rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

-rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

-zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

-kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

4. #20 minut dla matematyki-edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Cel główny:

-Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

Cel szczegółowy:

-Zachęcenie przedszkoli  do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej;

-Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną];

-Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych;

-Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki;

INNOWACJA- ,, Zdrowo i sportowo”

1. Założenia innowacji

Działaniem priorytetowym jest uświadomienie dzieci jak ważne jest dla naszego organizmu zdrowe żywienie i aktywność fizyczna.

2. Cele główne:

-uświadomienie jak przyjemna jest aktywność fizyczna

-poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej sportu i różnych form aktywności ruchowej

-zainteresowanie dzieci wybranymi dyscyplinami sportu

-propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego

-pogłębienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania wśród dzieci

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

-rozładowanie napięć i energii nagromadzonych podczas pobytu w przedszkolu

-wdrażanie do rywalizacji zgodnie z zasadą,, Fair play”

-kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych