Rekrutacja do kl. I

rekrutacja3

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Z PODZIAŁEM NA KLASY I

Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do klas I z podziałem na klasy oraz listę kandydatów, którzy nie dostali się w wyniku etapu uzupełniającego.

KLASA I A rok szkolny 2021-2022

KLASA I B rok szkolny 2021-2022-skonwertowany

Lista kandydatów nieprzyjętych do klas 1 w etapie uzupełniającym