INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW – UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE p.n. „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

programy-regionalne-fundusze-europejskie

Ogłasza się nabór uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 ,,Kadry dla gospodarki”, Działanie: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie: RPWM..02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 12 lutego do 22 lutego 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus. Dokumenty rekrutacyjne (w oryginale) należy składać do skrzynki zdawczej, która znajduje się w korytarzu przy drzwiach wejściowych  Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Bydgoska  w Kętrzynie. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Both comments and pings are currently closed.