Obiady i drugie śniadania

obiady i śniadania

Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

PKO KETRZYN 02124055981111000050224892

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za który wnoszona jest opłata, informacja dotycząca wykupionego posiłku np.: obiad dwudaniowy/ drugie śniadanie/ zupy).

Nieopłacenie posiłków w terminie skutkuje tym, że uczeń nie będzie mógł pobierać obiadów lub drugiego śniadania w danym  miesiącu.

DRUGIE ŚNIADANIE

kanapka

Koszt jednego śniadania wynosi 1,60 zł

 OBIAD

obiad

Obiady wykupuje się na pełny miesiąc:

koszt jednego obiadu dwudaniowego wynosi 3,60 zł,

tylko zupy – 0,80 zł,

tylko II danie 2,80 zł.

  • Obiady w roku szkolnym 2018/2019 wydawane są od poniedziałku do piątku.
  • Nie są sprzedawane obiady jednorazowe.
  • Absencję dziecka należy zgłosić osobiście u pani intendentki do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności lub telefonicznie

telefon_ruchomy_121

 

      TELEFON KONTAKTOWY  513 211 741.

 

 

 

  • Obowiązek zgłaszania nieobecności dotyczy także dzieci korzystających z obiadów refundowanych przez MOPS lub GOPS.
  • W przypadku niezgłoszenia absencji lub samowolnego niezgłoszenia się dziecka na stołówkę koszt obiadu nie będzie zwracany

Przerwa obiadowa:

- dzieci z oddziałów przedszkolnych: 11.10 – 12.20

- dzieci z kl. I – III:  12.25 – 12.40

- dzieci z kl. IV-VIII:  13.25 – 13.45

Informacja dotycząca obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS lub GOPS.

W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS lub GOPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.

Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.


jadłospis2W jadłospisie mogą nastąpić zmiany.