Jadłospis

obiady i śniadaniaDeklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szk. 2022-2023r.


telefon_ruchomy_121

 

   TELEFON KONTAKTOWY  (89) 752 32 71 wew. 36

 

 


 Informacja dotycząca obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS

  • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS lub GOPS.
  • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS lub GOPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
  • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.
  • Nieobecność dziecka w szkole korzystającego z obiadów refundowanych przez MOPS lub GOPS należy zgłaszać zgodnie z zachowaniem terminów określonych w Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w r. szk. 2022-2023r.

stołówka2jpg

 Oddziały przedszkolne

CENA WYŻYWIENIA (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK) – 10 zł

ILOŚĆ OBIADÓW W LISTOPADZIE – 20 

KOSZT WYŻYWIENIA W LISTOPADZIE    200 zł

 20 x 10 – 200 zł


Godziny wydawania posiłków w oddziałach przedszkolnych

Śniadanie: – 8:30

Obiad: 12:00

Podwieczorek: 14:00

Jadłospis – oddziały przedszkolne 21.11- 02.12.2022r.

W jadłospisie mogą nastąpić zmiany

stołówkajpg


KL. I – VIII

CENA 1 OBIADU – 8.00 zł

ILOŚĆ OBIADÓW W LISTOPADZIE   – 19 

KOSZT WYŻYWIENIA W LISTOPADZIE    152 zł

19 x 8.00 – 152 


Jadłospis kl. I-VIII 21.11-02.12.2022r.


Godziny wydawania posiłków w kl. I – VIII

Przerwa obiadowa 11:20 – 12:20

 kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb


Przerwa obiadowa 12:25 – 12:40

kl. IVa, IVb, Va, Vb, VI


Przerwa obiadowa 13:25 – 13:40

kl. VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb