Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

pussycat120592134805_gros

zatancz_z_klasa

Zatańcz z …

….klasą

to wyjątkowy i jedyny w Polsce taneczny program  edukacyjno – wychowawczy dla dzieci.

Unikalność programu przejawia się tym, że nie tylko uczy, ale przede wszystkim bawi i wychowuje.

Jest to pięcioletni cykl nauczania z możliwością kontynuacji edukacji tanecznej w klubie.

Program skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku 6-12 lat, bez względu na predyspozycje, wygląd czy talent.

W trakcie zajęć dzieci uczą się:

  • tańców dyskotekowych, towarzyskich, narodowych, integracyjnych;
  • poznają praktyczne zastosowanie dobrych manier, kształtujących kulturę osobistą młodego człowieka;
  • kilka razy w roku szkolnym uczestnicy zajęć prezentują przed rodzicami i publicznością swoje umiejętności taneczne.

Całoroczny cykl nauczania odbywa się w ramach jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

W naszej szkole zajęcia prowadzone są w piątki

  • grupa młodsza od 13.40 do 14.25
  • grupa starsza od 14.30 do 15.15