This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 6 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami w ostatnim tygodniu nauki obowiązuje  skrócony plan lekcji

Plan lekcji kl. I-III

Zrzut ekranu (4)

Plan lekcji kl. IV-VIII

Zrzut ekranu (3)Nowy plan lekcji obowiązuje do końca roku szkolnego

noc muzeów

Szanowni  Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w kasie I

w roku szkolnym 2021/2022

serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

które odbędzie się w naszej szkole 23 czerwca 2021r.  

na sali gimnastycznej (wejście od boiska Orlik) 

Kl. Ia –  godz. 16.00

Kl. Ib –  godz. 16.30

Na spotkaniu będą zbierane dane osobowe:

PESEL, data i miejsce urodzenia dziecka, nr telefonu rodziców/prawnych opiekunów

16_03_2021

DRODZY RODZICE – JUŻ WKRÓTCE WAKACJE!

Tegoroczny dyżur wakacyjny zorganizow3any będzie w pełnym wymiarze, tj.: codziennie (poniedziałek-piątek) od godz. 6:30 – 16:30 w terminie 01-31 lipca 2021. W miesiącu sierpniu przedszkole nieczynne.

Zgłoszone dziecko przyprowadzamy i odbieramy według złożonych deklaracji. Wszelkie nieobecności należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Do 05 lipca 2021r. należy wnieść opłaty za posiłki na numer konta: 02 1240 5598 1111 0000 5022 4892 z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie/dyżur wakacyjny/podać termin uczęszczania dziecka/ imię i nazwisko dziecka. Cena wyżywienia 7,00 zł (za dzień).

NIEUNISZCZENIE OPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DYŻURU WAKACYJNEGO.

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I Z PODZIAŁEM NA KLASY

Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do klas I z podziałem na klasy oraz listę kandydatów, którzy nie dostali się w wyniku etapu uzupełniającego.

KLASA I A rok szkolny 2021-2022

KLASA I B rok szkolny 2021-2022

Lista kandydatów nieprzyjętych do klas 1 w etapie uzupełniającym

DZIEŃ PIRATA – GR. PSZCZÓŁKI

EUROPSZCZÓŁKI

„HEJ MAZURY” – GR. PSZCZÓŁKI

UCZ. KLASY 2B NA WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KĘTRZYNIE – ANIOŁY

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE KL. 2B

Piosenka pt.: „Czemu nie chcesz mnie?”

WAKACYJNY TANIEC UCZNIÓW KLASY 2 B

ZIELONA SZKOŁA W GWARKU

Fotorelacja z pobytu klasy 4 a i 4 b na Zielonej Szkole w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Gwarku w dniach 7,8,9 czerwca 2021 r.

199391620_286278123199825_421479753299837574_n44
Więcej »

ZIELONA SZKOŁA UCZ. KL. III B W GWARKU

197389781_182036657186455_3622117930454752951_n

„Zielona szkoła” to bardzo popularna forma wspólnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego. Dobry wyjazd to nie tylko wygodne zakwaterowanie i smaczne wyżywienie, ale przede wszystkim ciekawy program integrujący, który klasa III b miała na wyjeździe w Gwarku. Uczniowie bawili się w podchody z duchem lasu, komandosów, detektywów, brali udział w grach terenowych,  pracowali w laboratorium oraz projektowali eko torby. Największą frajdą okazała się wieczorna dyskoteka na której wszyscy świetnie się bawili. Czas spędzony razem jest najlepszym okresem na miłe wspomnienia, zawieranie przyjaźni i wspólną integrację. Więcej »

pobrane

 

Szanowni rodzice,

w zakładce „Rekrutacja do klas I” publikujemy alfabetyczną listę kandydatów (zakodowaną) zakwalifikowanych w wyniku  II etapu postępowania rekrutacyjnego tj. wg. kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  muszą obowiązkowo złożyć pisemne oświadczenie woli w terminie od 06 – 14 czerwca 2021r. potwierdzające chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn. Oświadczenie woli składamy w zamkniętej kopercie i zostawiamy w skrzynce podawczej w holu głównym szkoły.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista wszystkich przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn z podziałem na klasy.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZAKOŃCZONA

Szanowni Rodzice,

zakończyliśmy rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wyniki rekrutacji znajdują się w zakładce „Rekrutacja do przedszkola” oraz w dniu 07.06.2021r  lista przyjętych kandydatów z podziałem na grupy zostanie wywieszona  na  głównych drzwiach wejściowych do placówki.