Archive for Czerwiec, 2021

W związku z panującymi wysokimi temperaturami w ostatnim tygodniu nauki obowiązuje  skrócony plan lekcji

Plan lekcji kl. I-III

Zrzut ekranu (4)

Plan lekcji kl. IV-VIII

Zrzut ekranu (3)Nowy plan lekcji obowiązuje do końca roku szkolnego

noc muzeów

Szanowni  Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w kasie I

w roku szkolnym 2021/2022

serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

które odbędzie się w naszej szkole 23 czerwca 2021r.  

na sali gimnastycznej (wejście od boiska Orlik) 

Kl. Ia –  godz. 16.00

Kl. Ib –  godz. 16.30

Na spotkaniu będą zbierane dane osobowe:

PESEL, data i miejsce urodzenia dziecka, nr telefonu rodziców/prawnych opiekunów

16_03_2021

DRODZY RODZICE – JUŻ WKRÓTCE WAKACJE!

Tegoroczny dyżur wakacyjny zorganizow3any będzie w pełnym wymiarze, tj.: codziennie (poniedziałek-piątek) od godz. 6:30 – 16:30 w terminie 01-31 lipca 2021. W miesiącu sierpniu przedszkole nieczynne.

Zgłoszone dziecko przyprowadzamy i odbieramy według złożonych deklaracji. Wszelkie nieobecności należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Do 05 lipca 2021r. należy wnieść opłaty za posiłki na numer konta: 02 1240 5598 1111 0000 5022 4892 z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie/dyżur wakacyjny/podać termin uczęszczania dziecka/ imię i nazwisko dziecka. Cena wyżywienia 7,00 zł (za dzień).

NIEUNISZCZENIE OPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DYŻURU WAKACYJNEGO.

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I Z PODZIAŁEM NA KLASY

Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do klas I z podziałem na klasy oraz listę kandydatów, którzy nie dostali się w wyniku etapu uzupełniającego.

KLASA I A rok szkolny 2021-2022

KLASA I B rok szkolny 2021-2022

Lista kandydatów nieprzyjętych do klas 1 w etapie uzupełniającym

DZIEŃ PIRATA – GR. PSZCZÓŁKI

EUROPSZCZÓŁKI

„HEJ MAZURY” – GR. PSZCZÓŁKI

UCZ. KLASY 2B NA WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KĘTRZYNIE – ANIOŁY

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE KL. 2B

Piosenka pt.: „Czemu nie chcesz mnie?”

WAKACYJNY TANIEC UCZNIÓW KLASY 2 B

ZIELONA SZKOŁA W GWARKU

Fotorelacja z pobytu klasy 4 a i 4 b na Zielonej Szkole w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Gwarku w dniach 7,8,9 czerwca 2021 r.

199391620_286278123199825_421479753299837574_n44
Więcej »

ZIELONA SZKOŁA UCZ. KL. III B W GWARKU

197389781_182036657186455_3622117930454752951_n

„Zielona szkoła” to bardzo popularna forma wspólnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego. Dobry wyjazd to nie tylko wygodne zakwaterowanie i smaczne wyżywienie, ale przede wszystkim ciekawy program integrujący, który klasa III b miała na wyjeździe w Gwarku. Uczniowie bawili się w podchody z duchem lasu, komandosów, detektywów, brali udział w grach terenowych,  pracowali w laboratorium oraz projektowali eko torby. Największą frajdą okazała się wieczorna dyskoteka na której wszyscy świetnie się bawili. Czas spędzony razem jest najlepszym okresem na miłe wspomnienia, zawieranie przyjaźni i wspólną integrację. Więcej »

pobrane

 

Szanowni rodzice,

w zakładce „Rekrutacja do klas I” publikujemy alfabetyczną listę kandydatów (zakodowaną) zakwalifikowanych w wyniku  II etapu postępowania rekrutacyjnego tj. wg. kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  muszą obowiązkowo złożyć pisemne oświadczenie woli w terminie od 06 – 14 czerwca 2021r. potwierdzające chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn. Oświadczenie woli składamy w zamkniętej kopercie i zostawiamy w skrzynce podawczej w holu głównym szkoły.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista wszystkich przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn z podziałem na klasy.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZAKOŃCZONA

Szanowni Rodzice,

zakończyliśmy rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wyniki rekrutacji znajdują się w zakładce „Rekrutacja do przedszkola” oraz w dniu 07.06.2021r  lista przyjętych kandydatów z podziałem na grupy zostanie wywieszona  na  głównych drzwiach wejściowych do placówki.