Archive for Czerwiec 5th, 2021

pobrane

 

Szanowni rodzice,

w zakładce „Rekrutacja do klas I” publikujemy alfabetyczną listę kandydatów (zakodowaną) zakwalifikowanych w wyniku  II etapu postępowania rekrutacyjnego tj. wg. kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  muszą obowiązkowo złożyć pisemne oświadczenie woli w terminie od 06 – 14 czerwca 2021r. potwierdzające chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn. Oświadczenie woli składamy w zamkniętej kopercie i zostawiamy w skrzynce podawczej w holu głównym szkoły.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista wszystkich przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn z podziałem na klasy.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZAKOŃCZONA

Szanowni Rodzice,

zakończyliśmy rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wyniki rekrutacji znajdują się w zakładce „Rekrutacja do przedszkola” oraz w dniu 07.06.2021r  lista przyjętych kandydatów z podziałem na grupy zostanie wywieszona  na  głównych drzwiach wejściowych do placówki.