Archive for Czerwiec 21st, 2021

W związku z panującymi wysokimi temperaturami w ostatnim tygodniu nauki obowiązuje  skrócony plan lekcji

Plan lekcji kl. I-III

Zrzut ekranu (4)

Plan lekcji kl. IV-VIII

Zrzut ekranu (3)Nowy plan lekcji obowiązuje do końca roku szkolnego

noc muzeów

Szanowni  Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w kasie I

w roku szkolnym 2021/2022

serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

które odbędzie się w naszej szkole 23 czerwca 2021r.  

na sali gimnastycznej (wejście od boiska Orlik) 

Kl. Ia –  godz. 16.00

Kl. Ib –  godz. 16.30

Na spotkaniu będą zbierane dane osobowe:

PESEL, data i miejsce urodzenia dziecka, nr telefonu rodziców/prawnych opiekunów