pobrane

 

Szanowni rodzice,

w zakładce „Rekrutacja do klas I” publikujemy alfabetyczną listę kandydatów (zakodowaną) zakwalifikowanych w wyniku  II etapu postępowania rekrutacyjnego tj. wg. kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  muszą obowiązkowo złożyć pisemne oświadczenie woli w terminie od 06 – 14 czerwca 2021r. potwierdzające chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn. Oświadczenie woli składamy w zamkniętej kopercie i zostawiamy w skrzynce podawczej w holu głównym szkoły.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn.

Dnia 17.06.2021r. zostanie opublikowana lista wszystkich przyjętych kandydatów do klasy pierwszej w SP3 Kętrzyn z podziałem na klasy.

Both comments and pings are currently closed.