Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20:

 

Przewodniczący: Paweł Zbiranek

Zastępca: Sylwia Roguszka

Sekretarz:  Ewelina Kądzielewska

Skarbnik: Agnieszka Wojciechowska