Kadra pedagogiczna

mgr  Marta Żukowska i mgr Aneta Mila – wychowawcy grupy I

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Skrodzka – wychowawca grupy II

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Joanna Kołowrocka – Kot i mgr Marzena Sperska – wychowawcy grupy III

- Oddział przedszkolny 

linie_123bloger_com_252

mgr Marta Szadziewska i mgr Agnieszka Dudek - wychowawcy grupy IV

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Jakoniuk i mgr Marzena Sperska – wychowawcy grupy V

- Oddział przedszkolny

linie_123bloger_com_252

mgr Elżbieta Łukomska - wychowawca klasy IA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Graczyk - wychowawca klasy IB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Halina Moczyńska - wychowawca klasy IIA

- Edukacja wczesnoszkolna 

linie_123bloger_com_252

mgr Roksana Małek wychowawca klasy IIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

linie_123bloger_com_252

mgr Krystyna Osiecka - wychowawca klasy IIIA

- Edukacja wczesnoszkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Aneta Chadryś - wychowawca klasy IIIB

- Edukacja wczesnoszkolna 

- Logopeda

linie_123bloger_com_252

mgr Ewelina Kopyczyńska wychowawca klasy IVA

Wychowanie fizyczne

- Nauczyciel wspomagający

- Technika

linie_123bloger_com_252

mgr Marta Łozowska wychowawca klasy IVB

- Wychowanie fizyczne

- Biologia

linie_123bloger_com_252

mgr Joanna Szawkowska wychowawca klasy VA

Język polski 

linie_123bloger_com_252

mgr Maciej Duczek- wychowawca klasy VIA

- Wychowanie fizyczne

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Sterniak- wychowawca klasy VIB

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie

- Doradztwo zawodowe

linie_123bloger_com_252

mgr Elwira Uss – wychowawca klasy VIIA

- Język angielski

linie_123bloger_com_252

mgr Teresa Kopczyńska – wychowawca klasy VIIB

- Matematyka

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Mendala  - wychowawca klasy VIIIA

- Plastyka

- Logopeda

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Maciak 

- Przyroda

- Geografia

- Muzyka

linie_123bloger_com_252

Bożena Kowalczyk – Pietkiewicz 

- Język polski 

linie_123bloger_com_252

mgr Ewa Żołnacz

- Język polski

linie_123bloger_com_252

mgr Radosław Wróbel

- Matematyka

- Informatyka

- Fizyka

linie_123bloger_com_252

mgr Agnieszka Przybylińska

- Matematyka

linie_123bloger_com_252

mgr Barbara Jaremko 

- Nauczyciel wspomagający

- Edukacja dla bezpieczeństwa

linie_123bloger_com_252

mgr Iwona Kocisz

- Nauczyciel wspomagający

linie_123bloger_com_252

mgr Grażyna Wyszkowska

Biblioteka szkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Krystian Piątet

- Język angielski

linie_123bloger_com_252

mgr Sylwia Oleksiak

- Język niemiecki

linie_123bloger_com_252

mgr Dorota Gryta

- Chemia

linie_123bloger_com_252

ks. mgr Łukasz Kieca

- Religia

linie_123bloger_com_252

mgr Iwona Adamczyk

- Technika

- Wychowanie do życia w rodzinie

- Świetlica szkolna

linie_123bloger_com_252

mgr Katarzyna Lipska

- Świetlica szkolna

linie_123bloger_com_252