Jadłospis

obiady i śniadania Deklaracja korzystania ze stołowki szkolnej 2021-2022


telefon_ruchomy_121

 

      TELEFON KONTAKTOWY  513 211 741.

 

 


 Informacja dotycząca obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS

  • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS i GOPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS lub GOPS.
  • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS lub GOPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
  • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.
  • Nieobecność dziecka w szkole korzystającego z obiadów refundowanych przez MOPS lub GOPS należy zgłaszać zgodnie z zachowaniem terminów określonych w Deklaracji korzystania ze stołowki szkolnej 2020-2021

stołówka2jpg

 Oddziały przedszkolne

CENA WYŻYWIENIA (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK) - 7.00 zł

ILOŚĆ OBIADÓW WE WRZEŚNIU – 22 zł

KOSZT WYŻYWIENIA WE WRZEŚNIU   154 zł

 22 x 7.00 – 154 zł


Godziny wydawania posiłków w oddziałach przedszkolnych

Śniadanie: – 8:30

Obiad: 12:00

Podwieczorek: 14:00

Jadłospis – oddziały przedszkolne 13.09-24.09.2021r.

W jadłospisie mogą nastąpić zmiany

stołówkajpg


KL. I – VIII

CENA 1 OBIADU – 5.00 zł

ILOŚĆ OBIADÓW WE WRZEŚNIU  – 19

KOSZT WYŻYWIENIA WE WRZEŚNIU   95 zł

19 x 5.00 – 95 zł


KL. I-VIII Jadłospis 13.09-24.09.2021r.

W jadłospisie mogą nastąpić zmiany


Godziny wydawania posiłków w kl. I – VIII

Przerwa obiadowa 11:20 – 12:20

 kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb


Przerwa obiadowa 12:25 – 12:40

kl. IVa, IVb, Va, Vb, VI


Przerwa obiadowa 13:25 – 13:40

kl. VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb