Dla rodziców

Procedury bezpieczeństwa w szkole od 01.09.2020

Procedura przebywania ucznia w szkole

Procedura organizacji zajęć w przedszkolu

Procedura postępowania z uczniem-dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz


unnamed

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021-2022

 do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

 odbywać się  od 22.02 2021 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do klas I należy pobrać  ze strony internetowej szkoły / zakładka rekrutacja do klas I/ i złożyć (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) od 22.02.2021r. do  12.03.2021r. do godz. 15,00  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju pozostawić w skrzynce w holu szkoły. Formularze należy włożyć w kopertę lub koszulkę zabezpieczoną przed wysunięciem się dokumentów.

Druki będą dostępne od dnia 19 lutego 2021 roku.

Zarządzenie Burmistrza rekrutacja rok 2021-2022