Dyżur wakacyjny

16_03_2021

DRODZY RODZICE – JUŻ WKRÓTCE WAKACJE!

Tegoroczny dyżur wakacyjny zorganizow3any będzie w pełnym wymiarze, tj.: codziennie (poniedziałek-piątek) od godz. 6:30 – 16:30 w terminie 01-31 lipca 2021. W miesiącu sierpniu przedszkole nieczynne.

Zgłoszone dziecko przyprowadzamy i odbieramy według złożonych deklaracji. Wszelkie nieobecności należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Do 05 lipca 2021r. należy wnieść opłaty za posiłki na numer konta: 02 1240 5598 1111 0000 5022 4892 z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie/dyżur wakacyjny/podać termin uczęszczania dziecka/ imię i nazwisko dziecka. Cena wyżywienia 7,00 zł (za dzień).

NIEUNISZCZENIE OPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DYŻURU WAKACYJNEGO.


Dyżur wakacyjny przedszkola
DOTYCZY DZIECI PRZEDSZKOLNYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

p.

Placówka organizująca dyżur

Termin dyżuru

Miejsce uczęszczania dzieci podczas dyżuru.

1.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  Nr3 im. Marii Zientary- Malewskiej w Kętrzynie  ul. Bydgoska1

od 01.07. 2021r.

do 31.07.2021r.

Szkoła Podstawowa  Nr3 im. Marii Zientary- Malewskiej w Kętrzynie z oddziałami przedszkolnymi  ul. Bydgoska1

 2.

  Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie ul. Wierzbowa 2

 od 01.08.2021r.

do 31.08.2021r.

  Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie ul. Wierzbowa 2

3..

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”          w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16

od 01.08.2021r.

do 31.08.2021r.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”          w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte

W miesiącu sierpień 2021 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie będą nieczynne

 Podczas dyżuru wakacyjnego przedszkola zapewniają opiekę dzieciom rodziców pracujących w miesiącu lipiec i sierpień 2021r.

                                                                                                                                                                         Termin składania wniosków na dyżur wakacyjny :

od 01.03.2021r. do 19.03.2021r.

Druki kart zgłoszeń dostępne będą od 01.03.2021

Rodzice zapisując dziecko na dyżur wakacyjny prócz karty zgłoszenia  zobowiązani są do złożenia również podania.  

(karty zgłoszeń oraz podania należy złożyć w grupach, do których uczęszczają dzieci)

Podanie powinno zawierać:

- imię i nazwisko dziecka,

- adres zamieszkania dziecka oraz rodziców,

-aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami,

- pozostałe informacje znajdują się w Kartach zgłoszeń na rok szkolny 2020/2021/ dostępnych od 01.03.2021r.

Podania złożone po terminie (po 19 marca 2021r.nie będą przyjęte